fbpx
Najdrożej jest w Wielkopolsce – tu za grunt trzeba zapłacić średnio aż 63 401 zł/ha. Najniższe ceny są w województwie podkarpackim - 28 613 zł/ha. Średnia cena gruntów ornych w Polsce wynosi 48 096 zł/ ha.
Cena gruntów rolnych w Polsce jeszcze w 2019 roku wynosiła średnio 45 743 za hektar, w 2020 roku cena wzrosła o 6,4% do nieco ponad 47 000 złotych - informuje Główny Urząd Statystyczny. To nie jest dobra wiadomość dla rolników w tym trudnym okresie, na który wpływ ma wiele czynników, nie tylko koronawirus.
Istotna zmiana przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nastąpiła 26 czerwca 2019 roku. Od tego czasu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu tej nieruchomości.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma rozważyć dopuszczenie do przetargów organizowanych przez KOWR rolników posiadających akcje i udziały w spółkach prawa handlowego kontrolowanych przez Skarb Państwa.
Samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie przeznaczenia środków de minimis na pokrycie należności z tytułu 2% podatku od czynności cywilno-prawnych zapłaconego przez rolników przy zakupie gruntów rolnych w okresie listopad-grudzień 2018 r.
27 maja 2019 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. W szczególności, zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań mających na celu złagodzenie dotychczas obowiązujących ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi.
Zmiany w obrocie ziemią rolną zahamowały tempo wzrostu cen ziemi rolnej i spowodowały zmniejszenie liczby transakcji sprzedaży oraz obniżenie wysokości czynszu dzierżawnego gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - wynika z ustaleń NIK.
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ministerstwa rolnictwa w sprawie zinterpretowania przepisów prawnych dotyczących zmiany opodatkowania w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów zalesionych.