fbpx

Super Visor

O kolejne dwa tygodnie, tj. do 14 lutego 2021 r., został przedłużony okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rolnika bądź domownika.

Czy w przypadku wystąpienia szkody łowieckiej, w wyniku której uprawa wymaga zaorania, ustalone odszkodowanie obniża się o nieponiesione koszty zbioru? Na pytanie odpowiada Wojciech Lignowski z Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Choć każdego roku w Polsce powierzchnia uprawy konopi siewnych i medycznych zwiększa się, wielu producentów rolnych wciąż odstraszają restrykcyjne przepisy i groźba kar w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów THC w uprawach. Czy zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii zachęcą rolników do inwestowania w ten rodzaj uprawy?

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW ***I

Na konta rolników do końca listopada br. wpływały zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Często zdarzało się, że sąsiedzi posiadający zbliżoną powierzchnię gospodarstw otrzymywali zupełnie różne kwoty zaliczek. Z czego wynikają te różnice?

Do nieszczęśliwego wypadku doszło na jednej z posesji w gminie Modliborzyce w województwie lubelskim. Podczas podczepiania metalowej „łyżki” przy ciągniku 44-letni mężczyzna został przygnieciony do kabiny.

Proszę, a wręcz apeluję do rolników o utrzymywanie wzmożonych zasad bioasekuracji – zaapelował minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podczas konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w zakresie chorób zakaźnych zwierząt na terenie Polski.

- Nie było ani jednego środowiska rolniczego w ostatnich tygodniach, czy to polskich rolników czy przetwórców, czy związkowców, czy innej grupy, która miałaby pozytywną ocenę tej ustawy. Wszyscy prosili mnie o weto albo skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zablokować jej wejście w życie – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas VI Nadzwyczajnego Zjazdu Online Klubów Gazety Polskiej – informuje portal niezależna.pl