fbpx

Michał Ziemski

- Pożywienie dla zwierząt hodowlanych musi być odżywcze i posiadać walory smakowe. Aby je wzbogacić o mieszankę mniej atrakcyjnych składników hodowca może rozdrabniać pokarm na 3 różne sposoby – gniecenie, śrutowanie lub granulowanie.
- Kluczowym makroskładnikiem pokarmowym jest białko. Zwiększa strawność dawki pokarmowej, ponieważ zawiera aminokwasy egzogenne. Ważne jest także zadbanie o odpowiedni bilans energetyczny, który można uzupełnić w formie olejów roślinnych.
- Sposób karmienia trzody zależy od płci osobników i okresu fizjologicznego, w którym się znajdują. U loch inne metody żywienia występują w okresie anabolizmu oraz katabolizmu laktacyjnego. Knury są inaczej żywione w zależności od tego czy są w okresie spoczynku, czy w momencie krycia (rui).

- Krowa jest przedstawicielem przeżuwaczy, który jako jeden z nielicznych gatunków potrafi wykorzystywać 70% powierzchni nieużytków rolnych.
- Według badań prof. Franka Mitloehnera, w USA rolnictwo i produkcja zwierzęca odpowiadają jedynie za 9% ogólnej emisji gazów cieplarnianych.
- Wydajność w produkcji mlecznej przyczyniła się do zmniejszenia pogłowia krów, a jednocześnie nastąpiło zwiększenie produkcji mleka o 60%.
- Uprawy rolnicze mogą równie skutecznie pochłaniać CO2, co naturalne ekosystemy wykorzystujące proces fotosyntezy.

- Kryzys energetyczny i niższa produkcja energii przez konwencjonalne elektrownie są powodem do rosnących cen prądu, które mają być jeszcze wyższe.
- Rozwiązaniem problemów energetycznych mają być inwestycje w odnawialne źródła energii, które w 2022 roku wyprodukowały o 105% więcej prądu niż rok wcześniej.
- Samowystarczalność energetyczną polskiej wsi mają przynieść inwestycje w OZE, które pozwalają na magazynowanie energii i łączenie różnych źródeł energii.
- Największą barierą w rozwoju OZE są przeszkody natury prawnej, organizacyjnej oraz finansowej. Jest nią także brak świadomości wśród potencjalnych inwestorów.

> Sytuacja produkcji przemysłowej w Polsce nie napawa optymizmem. Pomimo lepszych odczytów PMI w grudniu 2022 roku (45,6 pkt.) wciąż daleko jest do mówienia o trwałej poprawie.

> Inflacja ma osiągnąć szczyt w lutym 2023, aby potem zmniejszyć swoją dynamikę. Jednak wciąż ma pozostać dwucyfrowa.

> W 2023 roku raczej nie należy się spodziewać poważnych zmian w wysokości stóp procentowych. Walka z inflacją rozpocznie się dopiero po rozstrzygnięciu wyborów na jesieni.

> Najmniej zmian będzie na rynku pracy, na którym występuje niskie, 6% bezrobocie.

> Ceny nawozów wciąż są wysokie, ale zauważalnie niższe niż w roku 2022. Największe okazje można zauważyć u zachodnich producentów saletry amonowej i mocznika.

> Zgodnie z prognozami IFA zużycie nawozów w sezonie 2022/ 2023 ma ulec zmniejszeniu o 5%, co jest spowodowane niższą podażą gazu na rynku. Największe spadki dotyczą nawozów potasowych, produkowanych w Rosji i na Białorusi.

> Niższe ceny gazu wywierają presję na spadek cen nawozów. Cena gazu spadła o połowę ze 140 dolarów na 70 za każdy MWh.

> W kolejnych miesiącach ta sytuacja ma ulec odwróceniu - średnia cena ma utrzymywać się na poziomie 150 dolarów/ MWh. Najgorsze scenariusze dotyczą zimy 2023/ 2024, gdy rynek może odczuć największe braki błękitnego paliwa. W takim otoczeniu ceny nawozów mogą być dużo droższe niż obecnie.

> Wraz z wejściem w życie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt od 6 stycznia paszporty dla bydła tracą swoją funkcję w obrocie krajowym. Podstawą działania systemu ewidencji zwierząt hodowlanych mają być rozwiązania teleinformatyczne.

> ARiMR wciąż będzie wydawało paszporty, ale jedynie w przypadku przemieszczania zwierząt hodowlanych do innego kraju członkowskiego UE.

> Okres przejściowy, w którym wciąż będą honorowane “stare” paszporty upłynie 31 grudnia 2025 roku.

> Nowy system ma uprościć sposób rejestracji i identyfikacji zwierząt. Ma również zmniejszyć koszty funkcjonowania bazy danych dla wszystkich hodowli.

Dyrektywa azotanowa podlega przeglądowi co 4 lata. Ostatnie zmiany zapisów tego dokumentu przewidują ustanowienie nowych wskaźników dla dawek podawania nawozu azotowego oraz bardziej elastyczne terminy jego aplikacji. Wśród nich znalazły się również zasady dotyczące wielkości rocznej produkcji nawozów, ich koncentracji oraz różne aspekty prowadzenia hodowli zwierząt.

> Wiele niekorzystnych zjawisk gospodarczych uderzyło w 2022 roku w wiele branż i było to mocno odczuwalne także w rolnictwie. W rezultacie tej niepewności Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych (PIGMiUR) odnotowała 17,3% spadku sprzedaży wśród nowych ciągników.

> Pomimo wysokiego spadku (-26,5%) liderem wciąż pozostaje firma New Holland. Drugie miejsce zajęła firma John Deere (wzrost o 16,6%), a po niej znalazła się japońska firma Kubota (-31,4%).

> Amerykańscy producenci utrzymali lub umocnili swoją pozycję, natomiast największymi przegranymi w tej rywalizacji są firmy z dalekiego wschodu.

> Na rynku maszyn używanych sytuacja nie uległa dużej zmianie. Niewielki wzrost (0,95%) jest raczej symboliczny.

Rzuć na to okiem!