13,1°C

reklama
17 maja 2021 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór potrwa do 27 czerwca 2021 r.
Do 17 czerwca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt, płatności ONW, działanie rolnopro-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.
15 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z PROW 2014-2020. O wsparcie można się ubiegać do 31 maja 2021 r.
Można już składać wnioski o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca”. Nabór dokumentów potrwa od 29 marca do 12 maja 2021 r. Z otrzymanego wsparcia można sfinansować między innymi zakup środków transportu i maszyn.
ARiMR wkrótce uruchomi nabór wniosków na „Premie dla młodych rolników”. Pomoc ta jest związana z rozpoczynaniem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Kto może skorzystać z tej formy wsparcia i na jakich zasadach?
Jeszcze tylko dziś, 26 marca, rolnicy mogą złożyć wniosek o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami, a 29 marca – ARiMR kończy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę kolejności dla ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach programu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Sprawdź, który jesteś na liście.
Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach „Wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Do 26 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Od 31 marca do 29 maja 2021 r. będzie trwał nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Jakie kryteria należy spełnić, by skorzystać z tego programu?

RSS Module