fbpx

PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Okiem Rolnika

Do już drugi w 2022 roku nabór wniosków o częściowy zwrot opłaconych składek na ubezpieczenie zwierząt. Od 1 grudnia bieżącego roku o tę formę wsparcia mogą się ubiegać hodowcy drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczają zwierzęta od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Program wsparcia jest realizowany w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”, które finansowane jest z budżetu PROW - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu naboru o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 rok są przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 października bieżącego roku.
3 października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła pakiet zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (nadal obowiązujący). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że to pakiet zmian korzystny dla polskich rolników i sektora zajmującego się przetwórstwem żywności.
Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”. O pomoc w ramach tego naboru będzie można się starać od 30 września do 31 października 2022 r. Ponad 108 mln euro na to działanie przewidziano na to działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pierwotnie nabór wniosków o wsparcie miał się zakończyć 19 sierpnia 2022 roku. Dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że wnioski będą przyjmowanie do 21 października 2022 roku.
14 lipca ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinasowanie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz zaprezentowała wstępne podsumowanie naboru.
1 czerwca 2022 roku rozpoczął się nabór wniosków na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowane z budżetu PROW 2014-2020. W tym roku można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych, a dotychczas złożono 30 wniosków.
Agencja Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 7 lipca 2022 roku rozocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie na rozwój usług rolniczych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z PROW 2014-2020. W tym naborze zakres usług objętych wsparciem został rozszerzony.
Od 29 marca do 27 czerwca 2022 roku można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie.