19.7°C

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.
Rolnicy posiadający las mogą jeszcze ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa do 11 września.
31 sierpnia 2020 r. jest ostatnim dniem, w którym rolnicy mogą złożyć wniosek o rekompensatę strat spowodowanych klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie finansowane jest w ramach PROW 2014-2020.
Można już składać wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Nabór wniosków rozpoczyna się dziś, tj. 3 sierpnia 2020 r. i potrwa do 11 września br.
Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało wprowadzone nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”. Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa.
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały przygotowane zostały zmiany w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w ramach PROW 2014-2020.
Izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o wprowadzenie zmian umożliwiających coroczne koszenie łąk na glebach torfowych. Obecne przepisy wymagają koszenia nie częściej niż co dwa lata.
Tylko do 30 czerwca można jeszcze składać wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”.
Z dniem 1 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków na „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.
Od 1 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2020 r.
reklama reklama

Ogłoszenia

 
Sprężarka
Sprężarka
1000 PLN
test
test
10000 PLN
 

RSS Module