fbpx

PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Okiem Rolnika

Wszyscy zainteresowani tzw. małym przetwórstwem lub rolniczym handlem detalicznym (RHD) jeszcze do 28 stycznia 2022 roku mogą składać wnioski o dofinansowanie.
Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku występowania Afrykańskiego Pomoru Świń i klęsk żywiołowych mogą od 3 stycznia 2022 roku składać wnioski o wsparcie oddziałach Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w całym kraju.
Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego będą przyjmowane do 7 lutego 2022 roku w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
29 i 31 grudnia 2021 roku to ostatnie dni kiedy tzw. duzi przetwórcy zajmujący się wytwarzaniem pasz bez GMO lub specjalizujących się w produkcji bądź przetwarzaniu ziół oraz właściciele lasów prywatnych mogą się ubiegać o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej, która odbyła się 21 grudnia 2021 roku w Warszawie, zaprezentował najważniejsze rozwiązania przygotowane przez resort rolnictwa na 2022 rok.
10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o przedłużeniu do 29 grudnia 2021 r. będą przyjmowane wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. dużego naboru z PROW 2014-2020.
Zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów powinni się pospieszyć, bowiem wnioskować o pomoc można do 30 listopada 2021 roku.
Obszary leśne i ich utrzymanie w dobrej kondycji to obecnie jeden z kluczowych elementów w walce o przetrwanie naszej planety i gatunku ludzkiego. Znaczna część lasów w Polsce jest położona na terenach wiejskich.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że do 19 listopada na konta bankowe rolników wpłynęło 11,26 mld zł z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2021 r.

RSS Prawo i Finanse