14.9°C

Od 1 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2020 r.
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 został wydłużony do 30 czerwca 2020 r.
Zmiany w zakresie zawieszania biegu terminów albo nierozpoczynania ich biegu związane z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Do środy 29 kwietnia wpłynęło ponad pół miliona wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW – poinformowała ARiMR. W tym roku wnioski można składać do 15 czerwca br.
Nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW na lata 2014-2020 został wydłużony do 17 czerwca 2020 r.
Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW został wydłużony do 15 czerwca br. - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił się do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z prośbą o podjęcie przez Komisję Europejską odpowiednich działań w celu wsparcia europejskich rolników w związku z trudną sytuacją związaną z epidemią COVID-19.
Jeszcze tylko do 20 kwietnia br. potrwa nabór wniosków o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw. Kto może ubiegać się o wsparcie?
Z dniem 31 marca 2020 roku rozpoczyna się nabór wniosków o pomoc z programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Jest ona skierowana do rolników planujących inwestycje związane między innymi z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażeniem do produkcji rolnej oraz budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.
Od 31 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie premii w wysokości 60 tysięcy złotych na rozwój małego gospodarstwa. Nabór wniosków potrwa do 29 maja 2020 r.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module