14.4°C

Od 2017 r. w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 wprowadzono pewne zmiany. Jedną z nich jest możliwość otrzymania płatności ekologicznej do nowonasadzonych plantacji sadowniczych.
Od 2017 r. w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020 wprowadzono zmiany mające być korzystne dla rolników oraz te, do których rolnicy mogą się dostosować. Jedną ze zmian jest podwyższenie stawek płatności do koni.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”.
Środki na finansowanie działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objęte PROW 2014-2020 będą udostępniane z budżetu państwa. Ma to umożliwić szybszą realizację projektów szkoleniowych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o uruchomieniu możliwości wypłaty środków w wysokości drugiej raty pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.
Przypominamy, że od 30 marca w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie można składać wnioski o pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych na restrukturyzację małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020. Kto może ubiegać się o to wsparcie i na jakie działania należy wykorzystać przyznane środki?
Rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach Natura 2000 będą mogli uzyskać wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2020. Kto będzie mógł liczyć na pomoc? W jakiej wysokości? Na jakie działania? Kiedy będzie można złożyć wniosek?
Od dziś zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności w ramach PROW 2014-2020 odbywają się już wyłącznie za pośrednictwem portalu ogłoszeń ARiMR.
11 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej, zorganizowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
reklama reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module