fbpx

PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Okiem Rolnika

14 lipca ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o dofinasowanie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz zaprezentowała wstępne podsumowanie naboru.
1 czerwca 2022 roku rozpoczął się nabór wniosków na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowane z budżetu PROW 2014-2020. W tym roku można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych, a dotychczas złożono 30 wniosków.
Agencja Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 7 lipca 2022 roku rozocznie przyjmowanie wniosków o wsparcie na rozwój usług rolniczych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z PROW 2014-2020. W tym naborze zakres usług objętych wsparciem został rozszerzony.
Od 29 marca do 27 czerwca 2022 roku można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie.
65 wniosków na kwotę ponad 7,3 mln wpłynęło dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. O pomoc można się ubiegać do 27 czerwca 2022 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało, że do Komisji Europejskiej został formalnie przekazany 14 czerwca br. projekt zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc w ramach wsparcia jest skierowana do nowych grup producentów rolnych, które zostały uznane od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Aby otrzymać dofinansowanie, grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
W 2022 roku, po raz pierwszy w ramach wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zielonych, można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.
Przypomniamy, że obniżoną kwotę płatności otrzyma każdy, kto do 31 maja 2022 roku nie zdąży złożyć wniosku w Agencji Restrukturyzacji i Moderniazacji Rolnictwa.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła o miesiąc termin przyjmowania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie.