fbpx

PROW 2014-2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Okiem Rolnika

- Zaliczki powinny być wypłacane wszystkim rolnikom, a po zakończeniu kontroli i wydaniu decyzji należałoby wykonać końcowe rozliczenie – to postulat zgłoszony przez Krajową Radę Izb Rolniczych do Premiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.
Pomoc w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” jest przeznaczona dla rolników spełniających określone kryteria, to przede wszystkim posiadanie gospodarstwa rolnego obejmującego przynajmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
Grupy operacyjne EPI zainteresowane wsparciem na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca” od 30 kwietnia 2022 roku mogą składać wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja Retrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o aktualizacji i zmianach w terminach naborów wniosków dotyczących następujących instrumentów wsparcia:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o zbliżającym się terminie zakończenia przyjmowania wniosków o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach finansowanego z PROW 2014-2020 poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”.
Ma być prościej i z mniejszą ilością dokumentów i formalności – w ten sposób Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chce zachęcić do składania wniosków na „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w poddziałaniu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.
Przypominamy, że do 28 kwietnia 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można ubiegać się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc wypłacana jest w formie bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.
Jeśli masz mniej niż 40 lat, posiadasz zawodowe kwalifikacje rolnicze lub planujesz je nabyć, a do tego posiadasz od co najmniej dwóch lat nie mniej niż hektar ziemi – możesz wystąpić do ARiMR z wnioskiem o premię w wysokości 150 tysięcy złotych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że od 1 czerwca do 31 lipca 2022 roku będzie można się ubiegać o pomoc na tworzenie zadrzewień śródpolnych
O wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w ramach działania „Współpraca” można było się ubiegać do 31 stycznia 2022 roku. Wstępne dane przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazują, że wpłynęło 180 wniosków na kwotę ok. 58 mln zł.