-3.3°C

Możliwości rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi są coraz większe. Poza zwiększającymi się potrzebami społeczeństwa w sektorze usług, wpływ zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju usługi i produkty dostępne na obszarach wiejskich ma niewątpliwie również migracja ludzi z miasta na wieś, a wraz z nimi konkretne potrzeby na usługi i produkty, które mogli nabyć bez problemu w poprzednim miejscu zamieszkania, czyli w mieście.
Od 15 października do końca roku rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o uruchomieniu naboru wniosków w ramach działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.
Od 15 października do końca roku w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Z pomocy będą mogli skorzystać rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Już jutro, 30 września, rusza nabór wniosków na „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014–2020.
Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020.
Rolnicy posiadający las mogą jeszcze ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa do 11 września.
31 sierpnia 2020 r. jest ostatnim dniem, w którym rolnicy mogą złożyć wniosek o rekompensatę strat spowodowanych klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie finansowane jest w ramach PROW 2014-2020.
Można już składać wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Nabór wniosków rozpoczyna się dziś, tj. 3 sierpnia 2020 r. i potrwa do 11 września br.
reklama

Ogłoszenia

 

RSS Module