REKLAMA

Preferencyjne kredyty dla oczekujących na dopłaty

Redakcja - Prawo i Finanse
08.03.2016
chat-icon 0

Rolnicy oczekujący na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu, którym mogą sfinansować koszty prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa.

REKLAMA

Rolnicy oczekujący na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu, którym mogą sfinansować koszty prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa.

 

Skąd taka forma finansowania?

Możliwość finansowania w formie takiego kredytu pojaiwa się w związku z wejściem w życie 26 lutego br. znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 170). Zmiana ta daje możliwość udzielania kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o jednolitą płatność obszarową za 2015 rok.

Kredyt tylko do lipca.

Rozporządzenie mówi, że całość oprocentowania kredytu zapłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po stronie rolnika pozostanie wyłącznie koszt prowizji, czyli 0,25% kwoty udzielonego kredytu. Pomoc będzie udzielana w formule de minimis w rolnictwie, oznacza to, że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu jest limitowana i nie może przekroczyć kwoty 15 000 EUR przez trzy kolejne lata. Należy przy tym pamiętać że kredytobiorca będzie zobligowany do spłacenia kredytu w terminie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14 lipca 2016 roku!

Warunki uzyskania kredytu.

Aby ubiegać się o kredyt na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej, należy dołączyć do wniosku o kredyt zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 rok. W takim zaświadczeniu wykaże kwotę, do wysokości której można udzielić kredytowania. O takie zaświadczenie można ubiegać się od 26 lutego br., tj. od wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r.

Jaka kwota finansowania?

Wysokość kredytu, który może otrzymać rolnik, wskazana w zaświadczeniu wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR, obliczana jest jako iloczyn stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r., tj. 453,70 zł za 1 ha, oraz powierzchni działek rolnych, do których producent rolny ubiega się o przyznanie płatności JPO. Maksymalna wysokość takiego kredytu może wynieść 636720 zł i będzie pomniejszona o kwotę zaliczki na poczet jednolitej płatności obszarowej, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada 2015 r.

Jakie formalności należy załatwić?

Wzór wniosku jest dostępny w biurach powiatowych ARiMR oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Agencji. Następnie po uzyskaniu zaświadczenia rolnik przedkłada je w banku wraz z wnioskiem o kredyt oraz oświadczeniami określonymi w zasadach udzielania tych kredytów i innymi dokumentami wymaganymi przez banki.

Zaciągając kredyt należy jednak pamiętać, że poza koniecznością jego spłaty, bank może zobowiązać kredytobiorcę do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, które może mieć różną formę, np.: weksel, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie, hipoteka czy zastaw.

Na ustanowienie niektórych zabezpieczeń potrzeba jednak czasu, w związku z tym, w takich przypadkach w celu zabezpieczenia środków banku może zaistnieć konieczność utworzenia w tym banku rachunku, na który powinny wpłynąć płatności bezpośrednie za 2015 rok.

Nowa, nieoprocentowana dla producenta rolnego, linia kredytowa będzie finansowana przez banki z ich własnych środków, w ramach umów zawartych z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych.

W którym banku mogę się ubiegać o kredyt?


O kredyty można się ubiegać obecnie w czterech bankach, które współpracują z ARiMR:

- Bank BGŻ BNP Paribas S.A.;

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze),

- SGB-Bank S.A. (Bank zrzeszający Banki Spółdzielcze).

- Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.

Agencja oczekuje, że wkrótce kolejne banki podpiszą aneksy, które pozwolą na poszerzenie ich oferty o takie kredyty dla rolników, są to:


- Raiffeisen Bank Polska S.A.;


- Bank Zachodni WBK S.A.


- Pekao S.A.

(pf)

na podstawie informacji MRiRW

fot. agrobrand.pl

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA