REKLAMA

Premia dla młodych rolników – ruszył nabór wniosków

Redakcja
24.06.2024
chat-icon 0

Wsparcie jest przeznaczone dla tych rolników, którzy są pełnoletni i nie mają więcej niż 40 lat. Premie dla młodych rolników to wsparcie realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Poza kryterium dotyczącym wieku beneficjenta, w dniu składania wniosku musi on spełnić szereg innych warunków.

Jednym z nich jest rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej nie wcześniej niż na 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, lub nie rozpoczęcie wcześniej prowadzenia takiej działalności.

Nieodzowne jest równie posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Poza tym osoba składająca wniosek o premię dla młodego rolnika musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący. Może również zobowiązać się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy lub rozpocząć uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

Wnioskując o pomoc należy również złożyć biznesplan a także zobowiązać się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Z tej formy pomocy można skorzystać jednorazowo, bowiem pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo, które zostało wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, a także rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Premie dla młodego rolnika są przyznawane na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych, które są wytwarzane w gospodarstwie.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym między innymi:
- inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
- zakup nieruchomości rolnych,
- zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
- inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
- zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
- zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Wsparcie jest wypłacane w formie premii w wysokości 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach:
- 140 tys. złotych, czyli 70% kwoty przyznanej pomocy, jest wypłacane po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty,
- 60 tys. złotych 30% kwoty pomocy, zostanie wypłacone po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Wnioski o przyznanie premii dla młodych można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, poprzez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA