REKLAMA

Priorytetowe zadania ministerstwa na rok 2017

Redakcja - Prawo i Finanse
07.12.2016
chat-icon 0

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas podczas cotygodniowego posiedzenia kierownictwa resortu omawiano priorytetowe zadania na kolejny rok.

Agro Brand
REKLAMA

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas podczas cotygodniowego posiedzenia kierownictwa resortu omawiano priorytetowe zadania na kolejny rok.

Prezentujemy działania uznane przez MRiRW za najważniejsze, czyli dotyczące m.in. promocji polskiej żywności, nowych rynków zbytu, doradztwa rolniczego i PROW.

Handel zagraniczny − priorytetowe rynki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytypowało na 2017 rok 14 priorytetowych kierunków wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego.

Wytypowane rynki: Królestwo Arabii Saudyjskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Islamska Republika Wietnamu, Chiny, Tajwan, Indie, Japonia, Wietnam, Algieria, Egipt, Republika południowej Afryki, Kanada, Stany Zjednoczone, Białoruś, Kazachstan.

Lista jest wynikiem współpracy ministerstwa oraz: GIW, GIORIN, GIJHARS, ARR i przedsiębiorców branży rolno-spożywczej oraz organizacji branżowych.

Ponadto planowane jest zintensyfikowanie obecności na rynkach: Korei Płd., Singapuru, Malezji, Maroka, Meksyku i Kuby.

Podejmowane działania będą ukierunkowane na otwieranie i poszerzanie dostępu do rynków wybranych jako priorytetowe. MRiRW będzie także prowadziło działania na rynkach, które leżą w sferze potencjalnego zainteresowania polskich producentów i przetwórców żywności. Zadania te będą wspomagane prezentacją polskich produktów rolno-spożywczych podczas szeregu wydarzeń promocyjnych pod hasłem „Polska Smakuje”.

Promocja polskiej żywności za granicą

Główne działania:

- udział w najważniejszych zagranicznych imprezach targowych i wystawienniczych;

- udział w misjach gospodarczych i towarzyszących im spotkaniach biznesowych;

- misje do Polski dla zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy;

- promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe.

W 2017 r. ARR planuje skoncentrować działania na umożliwieniu przedsiębiorcom większej obecności na rynkach o dużym potencjalne importowym. Tam, gdzie polska żywność jest nieobecna lub występuje w niewielkim zakresie. Będą to przede wszystkim kraje azjatyckie: Indie, Wietnam, Japonia, Iran czy Tajwan.

ARR będzie też kontynuować działania na rynkach, które są już dobrze znane polskim eksporterom: Chiny z Hongkongiem, Algieria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Białoruś. Kierunki te nadal wymagają wsparcia promocyjnego i utrwalania pozytywnego wizerunku polskiej żywności.

Działania promocyjne na rynku krajowym

Dwie ustawy rządowe − kierunek promocji na rok 2017 wyznaczony będzie między innymi przez dwie ustawy: o znaku graficznym „Produkt polski” oraz sprzedaży żywności przez rolników.

Edukacja dzieci − promocja będzie realizowana także poprzez dwa dobrze już znane programy „Mleko w szkole” i Owoce w szkole” oraz nowy „Program dla szkół” − który w drugiej połowie 2017 r. połączy i zastąpi dwa wcześniej wspomniane.

Edukacja konsumentów − budowanie świadomości konsumentów, polegającej na tym, aby sięgali oni po polskie produkty, aby czytali etykiety i odżywiali się prawidłowo.

Mają temu posłużyć:

- aplikacja Polska Smakuje − będzie źródłem informacji o lokalnych rolnikach i producentach, u których będzie można kupić produkty spożywcze;

- promocja systemów jakości;

- cykliczne kampanie na święta kościelne i państwowe.

Doradztwo rolnicze w 2017 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej, informacyjnej i upowszechnieniowej na rok 2017 wyznaczyło sobie 4 priorytety:

- Wsparcie wdrażania WPR oraz efektywnego wykorzystania środków z PROW 2014-2020.

- Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

- Wprowadzenie jednolitych sposobów działania i świadczenia usług doradczych.

Wybrane zadania zaplanowane do realizacji:

- przeszkolenie 9200 osób w ramach 345 form edukacyjnych;

- przygotowanie doradców do świadczenia podstawowych usług doradczych;

- intensyfikacja współpracy z instytutami badawczymi − transfer wiedzy w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce;

- przygotowanie narzędzi, służących podnoszeniu efektywności wdrażania PROW 2014-2020;

- usprawnienie procesu komunikacji i zarządzania publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego;

- ułatwienie dostępu do form edukacyjnych realizowanych w CDR poprzez zwiększenie liczby szkoleń mieszanych i szkoleń e-learningowych;

- wydawanie broszur informacyjnych, przeprowadzenie licznych konkursów oraz uruchomienie aplikacji i prowadzenie serwisów internetowych w celach informacyjno-upowszechnieniowych.

Sprawniejsza realizacja działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

Zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia polegają na przeniesieniu z biur powiatowych do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługi spraw związanych z przyznawaniem, wypłatą oraz zwrotem pomocy finansowej w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”.

Rozporządzenie wejdzie w życie po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.(rpf) rp / źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA