REKLAMA

Probiotyki w żywieniu bydła

Redakcja - Zwierzęta
30.09.2016
chat-icon 0

Stosowanie probiotyków w żywieniu bydła, szczególnie cieląt, zyskało większą popularność po 1 stycznia 2006 roku, kiedy wprowadzono zakaz stosowania antybiotyków paszowych.

fotolia
REKLAMA

Stosowanie probiotyków w żywieniu bydła, szczególnie cieląt, zyskało większą popularność po 1 stycznia 2006 roku, kiedy wprowadzono zakaz stosowania antybiotyków paszowych.

Koszty zakupu probiotyków nie są niskie, jednak warto rozważyć włączenie ich do diety bydła, bowiem korzyści wynikające z ich stosowania mogą być wymierne. To przede wszystkim korzyści ekonomiczne, bowiem probiotyki poprawiają zdrowotność zwierząt, zwiększają przyrosty oraz poprawiają jakość paszy i jej wykorzystanie. Koszty żywienia bydła to ponad 50% wydatków ich utrzymania.

Żywienie z uwzględnieniem potencjalnych możliwości produkcyjnych zwierząt oraz procesów fizjologicznych zachodzących w całym organizmie, a szczególnie w żwaczu, należy tak prowadzić, aby nie dochodziło do zachwiania produkcji, występowania schorzeń metabolicznych prowadzących do pogorszenia rozrodu, zapaleń wymion, schorzeń racic oraz konieczności niekiedy długiego i kosztownego leczenia.

Dobroczynne działanie probiotyków jest wynikiem odpowiedniego doboru szczepów mikroorganizmów, które redukują bakterie patogenne w przewodzie pokarmowym ściśle pokrywając kosmki jelitowe, a utworzona w ten sposób warstwa uniemożliwia osiedlanie się bakterii chorobotwórczych, takich jak: Clostridium sp., Escherichia coli, Salmonella sp. Poprzez eliminację niepożądanej mikroflory jelitowej poprawiają ogólny stan zdrowia zwierząt, dzięki czemu lepiej wykorzystują paszę. Do produktów powstałych w wyniku metabolizmu bakterii należą też witaminy z grupy B - ważne z punktu widzenia przemian składników pokarmowych w organizmie zwierzęcia oraz jego zdrowia.

Probiotyki są grupą naturalnych dodatków paszowych - składnikiem paszy bezpiecznej, o najwyższej jakości. Nie są jednak klasyfikowane jako leki, nie podlegają więc regulacjom pozostałości w produktach oraz okresowi karencji.

Opinie co do słuszności stosowania tych preparatów są podzielone. Zwolennicy twierdzą, że wpływają na lepsze przyrosty masy ciała, lepszą zdrowotność zwierząt i rzadsze występowanie biegunek. Według przeciwników probiotyki mogą być odpowiedzialne m.in. za zakażenia, szkodliwą działalność metaboliczną, nadmierną stymulację układu odpornościowego u podatnych osobników.

Mikroflora żwacza skutecznie radzi sobie z probiotycznymi bakteriami kwasu mlekowego, co powoduje, że nie dochodzą do jelita cienkiego, w którym powinny działać. Gdyby preparaty bakterii kwasu mlekowego były chronione przed mikroorganizmami żwacza to ich stosowanie byłoby uzasadnione, szczególnie dla rekonwalescentów (np. po zatruciach pokarmowych).

Z drugiej strony stosowanie probiotyków bakteryjnych jest uzasadnione w żywieniu cieląt. W chwili urodzenia przewód pokarmowy cielęcia jest jałowy. Pierwsze zasiedlenie mikroflorą następuje wraz z pobraniem siary i mleka matki, ale drobnoustroje przenikają także ze środowiska młodego organizmu. W stanach zaburzeń jelitowych następuje zmiana jakościowa mikroflory, która prowadzi do zmian chorobowych. Podanie w tym przypadku probiotyku ogranicza rozwój bakterii patogennych, zwiększa aktywność endogennych enzymów jelitowych i odporność na schorzenia jelitowe, sprzyja również wytwarzaniu substancji bakteriostatycznych o działaniu antybiotykowym.

Włączenie do diety bydła probiotyków może wyeliminować lub w znacznym stopniu ograniczyć stosowanie antybiotyków, co jest warunkiem otrzymywania zdrowej i bezpiecznej żywności.

(rzw) jm
Źródło: ODR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA