REKLAMA

Promocja zdrowego żywienia w „Programie dla szkół”


Program dla szkół” ma promować wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko poprzez finansowanie dostaw owoców i warzyw oraz mleka, wspierających działań edukacyjnych, określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną.

ⓒ Fotolia.com
REKLAMA

Program dla szkół” ma promować wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko poprzez finansowanie dostaw owoców i warzyw oraz mleka, wspierających działań edukacyjnych, określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną.

Główne zasady programu w danym kraju określone będą w Strategii krajowej obejmującej perspektywę 6 kolejnych lat szkolnych (2017/2018-2022/2023).

Budżet programu
Budżet programu w UE wynosi 250 mln EUR na rok szkolny, z czego:
- 150 mln EUR na komponent owocowo-warzywny,
- 100 mln EUR na komponent mleczny.

Gwarantowana alokacja dla Polski na rok szkolny to:
- 11,640 mln EUR -- owoce i warzywa (6. budżet wśród krajów UE),
- 20,205 mln EUR – mleko (3. budżet wśród krajów UE).

Planowane dofinansowanie z budżetu krajowego - 340 mln zł na rok szkolny.

Produkty
Produkty udostępniane w ramach programu zostaną określone przez państwo członkowskie w Strategii krajowej. Priorytetowo dzieci powinny otrzymywać świeże owoce i warzywa i/lub mleko spożywcze.

Działania edukacyjne
Państwa członkowskie, mając na celu zapewnienie skuteczności programu, zobowiązane są do organizacji obowiązkowych wspierających działań edukacyjnych w ramach programu. Działania te mogą obejmować aktywności mające za zadanie m.in.:
- edukowanie na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz właściwej diety, bogatej w owoce i warzywa oraz mleko,
- przybliżenie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem, w tym zapoznanie ich z różnorodnymi produktami i ich pochodzeniem.

Promocja
Państwa członkowskie zobowiązane są do prowadzenia działań promujących Program.

Ocena i monitoring
Program podlegał będzie regularnemu monitoringowi oraz ocenie skuteczności w odniesieniu do założonych celów prowadzonych przez państwa członkowskie.

Prace przygotowawcze
Prace nad przygotowaniem do uruchomienia nowego programu prowadzone przez MRiRW z udziałem ARR rozpoczęły się w listopadzie 2016 r. W dalszej kolejności planowane są spotkania robocze oraz konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialnymi za przygotowanie odpowiednio: wykazu produktów owocowo-warzywnych i produktów mlecznych zalecanych do objęcia programem oraz założeń do realizacji działań edukacyjnych w szkołach uczestniczących w programie.

(rzd) pp / źródło: MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA