REKLAMA

PROW: Harmonogram naboru wniosków na 2023 rok

Redakcja - Prawo i Finanse
31.12.2022
chat-icon 0

Łączna pula 13 612 211 428 euro

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a pierwsze programy wsparcia zostały zaoferowane rolnikom w ramach PROW 2004-2006 nazywanego pierwotnie Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kolejnych latach były to PROW 2007-2013 oraz realizowany do dziś PROW 2014-2020 – wydłużony na kolejne lata, a środki trzeba wykorzystać do 2025 roku.

REKLAMA
Łączna pula 13 612 211 428 euro[/caption]

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a pierwsze programy wsparcia zostały zaoferowane rolnikom w ramach PROW 2004-2006 nazywanego pierwotnie Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kolejnych latach były to PROW 2007-2013 oraz realizowany do dziś PROW 2014-2020 – wydłużony na kolejne lata, a środki trzeba wykorzystać do 2025 roku.

Przeczytaj również: ARiMR podsumowuje 2022 rok – wypłacono niemal 32 mld złotych

Poza poprawą konkurencyjności rolnictwa, celem PROW jest również zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, a także zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich oraz działania w ramach klimatu. Łącznie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje pełną liczbę sześciu priorytetów, które zostały wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, czyli:


1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.


2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.


3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.


4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.


5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.


6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Jaka jest łączna pula środków przewidziana na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW?

Wstępnie budżet ten wynosił 13 612 211 428 euro, z czego 8 697 556 814 pochodziło z budżetu UE (EFRROW) a 4 914 654 614 euro z wkładu krajowego. W ostatecznym rozliczeniu na wszystkie programy realizowane w ramach PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 84 mld zł, a do końca października 2022 roku wykorzystano 77% z tych środków t.j. 64 mld zł. Pozostałe do dyspozycji około 19 miliardów złotych, które można wydatkować maksymalnie do 2025 roku.

Harmonogram PROW na 2023 rok - zmiany

Z opublikowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa harmonogramu wynika, że znikną niektóre z popularnych w minionych latach programów dofinansowania, w tym między innymi częściowo modernizacja gospodarstw rolnych, młody rolnik czy też restrukturyzacja małych gospodarstw.

Czego konkretnie dotyczą zmiany w PROW na 2023 rok?

Przede wszystkim w projekcie „modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarach A, B, C oraz D (pozostanie jedynie obszar E i F); oraz w premii dla młodego rolnika, planowany obecnie w ramach nowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027, a także w restrukturyzacji małych gospodarstw.

Harmonogram PROW 2014-2020 - Programy i terminy naborów w 2022 i 2023 roku:

Rozwój gospodarstw


- „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” / nabór wniosków od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 roku


- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszar E - nawadnianie w gospodarstwie / nabór wniosków w styczniu 2023 roku,

- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszar F - zielona energia w gospodarstwie / nabór wniosków w styczniu 2023 roku,

- „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” / nabór wniosków w styczniu 2023 roku,

- „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” / nabór wniosków w lutym i czerwcu 2023 roku.

Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
-
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
-
„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,


- „Rolnictwo ekologiczne - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,


- „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” (ONW).

Dla czterech powyższych programów wsparcia jest jeden wspólny termin na złożenie wniosków, t.j. od 15 marca do 15 maja 2023 roku. Wnioski wraz z załącznikami mogą być także złożone w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja kwota pomocy będzie pomniejszana o 1% należnej kwoty płatności.

- „Zarządzanie zasobami wodnymi” / terminy przyjmowania wniosków uzależnione od Spółek Wodnych, które ogłaszają nabory w 2022 i 2023 roku.

Zarządzanie ryzykiem

- „Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt” / wnioski będą przyjmowane w maju i listopadzie 2023 roku.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA