REKLAMA

PROW: Lista kolejności przysługiwania pomocy na rozwój usług rolniczych

Redakcja - Prawo i Finanse
16.05.2021
chat-icon 0

Nabór na operację typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” został przeprowadzony w terminie od 30 listopada 2020 r. do 15 lutego 2021 r – jest to działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

REKLAMA

Nabór na operację typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” został przeprowadzony w terminie od 30 listopada 2020 r. do 15 lutego 2021 r – jest to działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych " w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz. 1843, z późn. zm.).

Aktualna lista kolejności przysługiwania pomocy

Informacja o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 łącznie we wszystkich województwach dla naboru przeprowadzonego w dniach od 30 listopada 2020 r. do 15 lutego 2021 r. > otwórz listę tutaj <

Aktualizacja listy kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej, niż co 20 dni, w terminie 8 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy, a następnie, po upływie tego terminu, nie rzadziej, niż co 90 dni.

Na ww. liście wydzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 3 punkty.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 3 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:


- otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,


- jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),


- po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,


- po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

(rpf) kp / Źródło: Departament Działań Inwestycyjnych ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA