REKLAMA

PROW: Wydłużony termin przyjmowania wniosków o pomoc dla hodowców świń

Redakcja - Prawo i Finanse
31.01.2023
chat-icon 1

Producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc maja więcej czasu na złożenie wniosków o pomoc na wsparcie, które jest finansowane z budżetu PROW na lata 2014-2020.

REKLAMA

Producenci trzody chlewnej, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc maja więcej czasu na złożenie wniosków o pomoc na wsparcie, które jest finansowane z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Rolnicy zajmujących się chowem lub hodowlą świń, samodzielnie bądź z małżonkiem mogą składać wnioski o wsparcie jeżeli:


- zgłosili do rejestru IRZ co najmniej 10 zwierząt tego gatunku, urodzonych w siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. w terminie do15 maja 2022 roku,


- do 18 stycznia 2023 r. zgłosili oznakowanie przynajmniej 1 zwierzęcia tego gatunku, które urodziło się od dnia 1 kwietnia 2022 roku,


- spełniają jeden z następujących warunków,


- prowadzą produkcję ekologiczną,


- otrzymali pomoc w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i taki wniosek złożyli też w 2022 roku,


- otrzymali płatność za zazielenienie na podstawie wniosku złożonego w 2021 r. i złożyli w 2022 r. wniosek o przyznanie tej płatności. W przypadku gdy grunty orne stanowią mniej niż 10 hektarów, to we wnioskach złożonych w 2021 r. i 2022 r. powinny zostać zadeklarowane co najmniej dwie różne uprawy, a uprawa główna w tych latach nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych,


- zrealizowali inwestycje związane z ochroną środowiska lub zachowaniem klimatu w ramach „Premii dla młodych rolników” lub środków na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz spełniają warunki określone w decyzjach przyznających takie wsparcie,


- zrealizowali operacje prośrodowiskowe związane z „Modernizacją gospodarstw rolnych” oraz realizują wynikające z tego zobowiązania,


- zrealizowali przedsięwzięcie w ramach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” oraz realizują zobowiązania z tym związane,


- wytwarzają w swoim gospodarstwie rolnym energię elektryczną z odnawialnego źródła energii,


- zrealizowali w swoim gospodarstwie inwestycję polegającą na wykonaniu stawu lub urządzenia wodnego do ujmowania wód powierzchniowych.

Wsparcie ma charakter pomocy jednorazowej, której wysokość jest uzależniona od liczby zwierząt urodzonych między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. i wynosi:


- 2 400 zł (10-24 świń);


- 5 000 zł (25-49 świń);


- 10 000 zł (50-99 świń);


- 20 000 zł (100-199 świń);


- 30 000 zł (200-299 świń);


- 40 000 zł (300-399 świń);


- 50 000 zł (400-499 świń);


- 60 000 zł (500-599 świń);


- 70 000 zł (od 600 świń).

Nabór wniosków rozpoczął się 18 stycznia i pierwotnie miał się zakończyć 31 stycznia 2023 r. Termin ten został wydłużony do 7 lutego 2023 r. Dokumenty można składać za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych PUE ARiMR.(rpf) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


IDMarvin 16.07.2023

hello everyone

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA