REKLAMA

Przewidziano udzielenie wsparcia producentom wybranych gatunków owoców i warzyw

Redakcja - Prawo i Finanse
08.09.2016
chat-icon 0

Rada Ministrów wydała rozporządzenie przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agro Brand
REKLAMA

Rada Ministrów wydała rozporządzenie przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozporządzenie ws. realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych, tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z UE do Rosji.

Przewidziano udzielenie wsparcia producentom wybranych gatunków owoców i warzyw.

Rolnicy otrzymają pomoc finansową za wycofanie z rynku wybranych owoców i warzyw do 30 czerwca 2017 r. Produkty te będzie można przeznaczyć do bezpłatnej dystrybucji lub na inne cele np. paszę dla zwierząt lub spalanie w biogazowi w celach energetycznych. W ten sposób ograniczona zostanie podaż tych produktów na rynku krajowym, a w rezultacie możliwe będzie ustabilizowanie cen oferowanych za nie producentom.

Polscy producenci będą mogli otrzymać pomoc za wycofanie: 90 400 ton jabłek i gruszek, 10 900 ton pomidorów, marchwi, papryki słodkiej oraz ogórków i korniszonów, 500 ton śliwek i winogron stołowych, 600 ton brzoskwiń. Wycofywane z rynku owoce i warzywa – bez względu na ich przeznaczenie – muszą spełniać wymagania jakości handlowej.

Łączna ilość produktów, którą będzie można zgłosić do przeprowadzenia operacji wycofania, wyniesie maksymalnie: 200 ton dla jednego rolnika indywidualnego, a dla jednej organizacji producenckiej – 20 000 ton. Wprowadzenie limitów na takim poziomie zapewni dostęp do mechanizmu wsparcia większej liczbie zainteresowanych producentów.

Ponadto, organizacje charytatywne, które będą odbierać wycofane z rynku owoce i warzywa z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję, będą musiały mieć status organizacji pożytku publicznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 7 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rada Ministrów przyjęła też, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Przyjęte rozwiązania usprawnią działania Inspekcji Weterynaryjnej i pomogą w walce z chorobami zakaźnymi zwierząt, w szczególności z afrykańskim pomorem świń (ASF).

Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, miejsca gromadzenia i punkty skupu zwierząt). Do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, dzięki czemu usprawniona zostanie identyfikacja podmiotów nadzorowanych. Możliwe będzie także skuteczne powiązanie danego podmiotu z działalnością prowadzoną na terenie całej Polski.

Do  systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt włączone zostaną wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (chodzi o organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu rozwiązaniu, zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci. Ma to szczególne znaczenie w walce z ASF.

Aby skutecznie egzekwować przez posiadaczy zwierząt przestrzeganie nakazów i zakazów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii –  Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła wydawać decyzje w drodze administracyjnej w szerszym niż dotychczas zakresie.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu RP.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które mają obowiązywać po 3 miesiącach od dnia publikacji.

źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA