REKLAMA

Przez 30 lat Kościół dostał od Skarbu Państwa ponad 90 tysięcy hektarów ziemi rolnej. To 8,3 ha dziennie

Redakcja - Prawo i Finanse
23.01.2022
chat-icon 1

Państwową ziemią rolną będącą w zasobach Skarbu Państwa, tuż po transformacji na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku, zajmowała się powołana do tego Agencja Nieruchomości Rolnych - AWRSP (2003-2017), a wcześniej Agencja Własnośći Rolnej Skarbu Państwa - ANR (1991-2003).

REKLAMA

Państwową ziemią rolną będącą w zasobach Skarbu Państwa, tuż po transformacji na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku, zajmowała się powołana do tego Agencja Nieruchomości Rolnych - AWRSP (2003-2017), a wcześniej Agencja Własnośći Rolnej Skarbu Państwa - ANR (1991-2003).

Ich naturalnym następcą powołanym do dalszego rozporządzania tymi zasobami od 1 września 2017 roku jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W sumie KOWR, ANR i AWRSP do 30 września 2021 roku przejęły do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 4 754 036 hektarów gruntów, z czego trwale zostało rozdysponowane 3 398 537 hektarów. Sprzedano lub przekazano do odpłatnego przekazania 2725 105 ha.

Ile ziemi przekazano nieodpłatnie?

673 432 hektarów z zasobu przekazano bez pobierania opłaty, z czego 59 653 ha trafiło do samorządów, 240 524 ha do podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą „Prawo wodne”. Do Lasów Państwowych trafiło z kolei 155 078 ha.

> Kościół z dużą częścią „tortu”


Okazuje się, że zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce do tzw. „kościelnych osób prawnych” trafiło przez 30 lat aż 90 235 ha. Jest to zatem 13,4% wszystkich gruntów przekazanych nieodpłatnie w tym okresie w Polsce.

Dzieje się tak, dlatego, że szacowana ilość posiadanych przez Kościów rzymskokatolicki nieruchomości według stanu na 1939 roku wynosiła około 400 tysięcy hektarów. Po II Wojnie Światowej nastąpiła zmiana granic Polski, tym samym majątek ten zmniejszył się do około 170 tysięcy hektarów w 1945 roku. Po transformacji w latach 90-tych XX wieku, chcąc zrekompensować Kościołowi tę stratę, ustawodawca ustanowił w art. 70a u.s.p.k.k możliwość nabywania nieodpłatnie i bezterminowo przez kościelne osoby prawne nieruchomości w areale ustalonym przez w/w ustawę. Nabywca (Kościół rzymskokatolicki) może te nieruchomości zbywać, a następnie występować z wnioskiem o przekazanie kolenych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Na dzień 30 września 2021 roku stan gruntów będących w Zasobie wynosił w sumie 1 355 499 ha, z czego 1 073 741 ha stanowią grunty będące w dzierżawie, 17 658 ha w trwałym zarządzie, 52 511 ha w użytkowaniu wieczystym, 2 336 ha w użytkowaniu dożywotnim oraz 11 110 ha w użytkowaniu beumownym.

- Powierzchnia gruntów Zasobu WRSP nie posiadających kwalifikacji sposobu rozdysponowania wynosiła 168 818 ha, a powierzchnia gruntów obcych w Zasobie WRSP (tj. gruntów, które z mocy prawa przeszły w gestię innych podmiotów, lecz pozostają w ewidencji Zasobu do czasu ich protokólarnego przekazania tym podmiotom) wynosiła 32 954 ha. Stan Zasobu WRSP po odjęciu gruntów obcych wynosił 1 322 545 ha – informuje KOWR.

(rpf) pp / Źródło: KOWR/ GUS

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


Konrad 24.01.2022

Troche mnie to dziwi... ziemia rolna dla kościoła? od lat 90tych... Teraz to rozumiem, czynsze drogie rolnicy sie zabijają o każdy ha. Ale na początku lat 90tych ziemia była tania, nikt nie chciał bo trzeba było na niej pracować żeby przynosiła jakiekolwiek korzyści..? Jakie jest uzasadnienie przekazywania ziemi rolnej ludziom nie związanymi z rolnictwem.. górnikom też dali? kolejny mój znak zapytania: 1. sąd kościelny który za przestępstwa zsyła do Watykanu na karę...? myślałem ze prawo , szczególnie karne jest dla wszystkich. A jednak 2. grunty rolne dla księdza? będzie marchew uprawiał? komedia

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA