REKLAMA

Przypominamy o możliwości zmiany terminu wysiewu międzyplonu ścierniskowego

Redakcja - Prawo i Finanse
01.09.2016
chat-icon 0

Jak informuje ARiMR, rolnicy, którzy z przyczyn spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi nie mogli wysiać międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako EFA w terminie do 20 sierpnia, mają jeszcze możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny.

Agro Brand
REKLAMA

Jak informuje ARiMR, rolnicy, którzy z przyczyn spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi nie mogli wysiać międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako EFA w terminie do 20 sierpnia, mają jeszcze możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny.

Może to być np. międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. 

Można także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA. Zmiana nie będzie skutkowała nałożeniem kar administracyjnych.



Przeprowadzenie zmiany elementów proekologicznych nie będzie skutkowało sankcjami pod następującymi warunkami:


• procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wcześniej złożonym wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli we wniosku beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);


• zmiany dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.



O zmianach należy poinformować Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji.



Ponadto, jeśli rolnik nie mógł wysiać międzyplonu ścierniskowego w terminie do 20 sierpnia a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA niż wymagane 5 proc., w przypadku kontroli na miejscu może wskazać inne elementy EFA w gospodarstwie (nie zadeklarowane we wniosku o płatność za 2016 r.), w celu skompensowania obszarów wskazanych we wniosku lecz nieobsianych międzyplonem.



Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności.



Jednocześnie ARiMR przypomina, że w przypadku, gdy rolnik beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili przed wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.



Uznanie wystąpienia siły wyższej należy do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego zgłasza się na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z wymaganymi dowodami, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.



(rpf) jm
Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA