REKLAMA

Przywracanie potencjału produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęską żywiołową

Redakcja - Uprawa
12.08.2016
chat-icon 0

Klęski żywiołowe w rolnictwie były, są i będą się pojawiać. Niestety człowiek nie ma takiej możliwości, aby zapobiegać wszystkim niekorzystym zjawiskom pogodowym występującym na Ziemi. Pomocą dla rolników z Unii Europejskiej, którzy ucierpieli w wyniku tego typu zjawisk, są programy wsparcia opracowane w celu przywrcania potencjału produkcji rolnej.

fot. MRIRW
REKLAMA

Klęski żywiołowe w rolnictwie były, są i będą się pojawiać. Niestety człowiek nie ma takiej możliwości, aby zapobiegać wszystkim niekorzystym zjawiskom pogodowym występującym na Ziemi. Pomocą dla rolników z Unii Europejskiej, którzy ucierpieli w wyniku tego typu zjawisk, są programy wsparcia opracowane w celu przywrcania potencjału produkcji rolnej.

W związku z pismem Zarządu KRIR z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie umożliwienia rolnikom, którzy posiadają protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi sporządzony w 2014 r. i nie otrzymali pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje co następuje.

"W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogli ubiegać się o wsparcie na przywrócenie potencjału produkcji rolnej w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Nabory wniosków w ramach ww. działania uruchamiane były siedmiokrotnie, poczynając od roku 2010. Rolnicy, którzy ponieśli straty w 2014 r. mogli ubiegać się o przyznanie pomocy w naborze wniosków, który trwał od dnia 14 listopada do dnia 19 grudnia 2014 r. Pierwotnie, na przyznanie pomocy przeznaczono środki w wysokości 100 mln euro. W kolejnych latach stopniowo podwyższano limit środków dostępnych na to działanie. Ostatniej realokacji dokonano w 2014 r., zwiększając tym samym budżet działania do wysokości 194,5 min euro.

Na podstawie kryteriów wyboru operacji w ramach ww. działania, w pierwszej kolejności do pomoc przyznana była na realizację inwestycji w gospodarstwach, w których wystąpiły największe szkody spowodowane wystąpieniem klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Dodatkowe punkty były przyznawane na podstawie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w gospodarstwie w 2014 r. mogli ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", w którym pomoc przyznana była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 877 z późn. zm.). Warunki przyznania pomocy w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof różnią się od obowiązujących w PRO W 2007 - 2013. Uwzględnienie protokołów z 2014 r. w planowanych naborach wniosków spowodowałoby sytuację, że rolnicy, którzy ponieśli szkody w 2014 r. byliby traktowani według innych zasad.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy, którzy ponieśli szkody w gospodarstwie, mogli ubiegać się o pomoc na wznowienie produkcji w gospodarstwach i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich."

źródło: KRIR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA