REKLAMA

Resort rolnictwa: trwają prace nad Paktem dla Wsi

Redakcja - Prawo i Finanse
18.05.2016
chat-icon 0

Zakończył się pierwszy etap pracy nad Paktem dla Wsi - dokumentem, którego realizacja pozowali na zmniejszenie różnic rozwojowych między miastem a wsią. Jest już wersja robocza tego dokumentu - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

PAP / Tomasz Waszczuk
REKLAMA

Zakończył się pierwszy etap pracy nad Paktem dla Wsi - dokumentem, którego realizacja pozowali na zmniejszenie różnic rozwojowych między miastem a wsią. Jest już wersja robocza tego dokumentu - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

Opracowanie tego dokumentu realizowane jest we współpracy z ministrem rozwoju oraz innymi resortami, tak, aby można było efektywnie wykorzystać środki nie tylko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ale także z polityki spójności.

Zarudzki przypomniał, że w obecnej perspektywie finansowej jest do wykorzystania na rozwój obszarów wiejskich 13,5 mld euro wobec 17,2 mld euro w latach 2007-2013. Oznacza to, że brakuje 5,2 mld euro, które można by dołożyć z polityki spójności.

Jak mówił Zarudzki na posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa, dotychczas, w ramach szerokich konsultacji z udziałem samorządów województw, pozostałych resortów, instytutów naukowych, Izb Rolniczych oraz ekspertów z różnych dziedzin, zaproponowano ponad 360 propozycji różnorodnych przedsięwzięć do wykorzystania w ramach Paktu.

Analiza nadesłanych propozycji wykazuje, iż wiele propozycji dotyczyło rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także edukacja na obszarach wiejskich. Natomiast w zakresie rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich, największa liczba proponowanych przedsięwzięć dotyczy szeroko pojętej ochrony środowiska, tj. gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony gleb, modernizacji energetyki.

Nadesłane propozycje przedsięwzięć stanowią punkt wyjścia do dalszych prac, które będą prowadzone w ramach zespołów eksperckich. W kolejnym kroku zostanie dokonana weryfikacja zgłoszonych przedsięwzięć, m.in. poprzez ocenę ich wykonalności w perspektywie krótko-, bądź średniookresowej, ocenę skali, efektów i potrzebnych nakładów do uruchomienia danego przedsięwzięcia - zaznaczył wiceminister.

Dodał, że Pakt dla wsi będzie dokumentem rządowym w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, takim motorem napędowym współpracy, koordynacji, efektywności i przemyślanego wydatkowania pieniędzy.

Zastępca dyrektora departamentu strategii rozwoju Ministerstwa Rozwoju Renata Calak poinformowała, że obecnie zaawansowane są prace nad założeniami Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która ma pokazać wizję, w jakim kierunku będzie modernizowana Polska, by uniknąć "pułapki średniego wzrostu".

Teraz projekt założeń będzie dostosowywany do wymogów ustawowych i będzie przygotowywana średniookresowa strategia rozwoju kraju. Proces ten resort chce przeprowadzić do lipca br. (II etap). Następnie rozpoczną się konsultacje społeczne, dokonana będzie ocena oddziaływania na środowisko (III etap). Zatwierdzenie projektu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przez rząd planuje się na październik 2016 r.

Calak zaznaczyła, że resort rozwoju pracuje nie tylko nad "paktem dla wsi", ale także dla innych regionów, np. będzie to pakt lub program dla małych i średnich miast, dla miast, które straciły swoje funkcje społeczne.

Chodzi o włączenie obszarów wiejskich oraz mniejszych miast w procesy rozwojowe i uwolnienie niewykorzystanych potencjałów. Oznacza to m.in. przeciwdziałanie powstawaniu obszarów wykluczenia, niwelowanie różnic w dostępie mieszkańców Polski do usług publicznych i rynku pracy - czytamy w informacji ministerstwa rozwoju.

Obecna strategia rozwoju kraju - to zrównoważony rozwój w miejsce poprzedniej, która realizowała model polaryzacyjno-dyfuzyjny zakładający, że rozwój kraju stymulowany jest przez rozwój dużych ośrodków miejskich.

Przewiduje się, że przedsięwzięcia "paktu dla wsi" będą finansowane z różnych źródeł, także ze środków krajowych, a nie tylko ze środków polityk spójności - zaznaczyła Calak. Dodała, że jednak ważne jest wydatkowanie unijnych pieniędzy, gdyż są już opóźnienia w tym zakresie. Rozliczenie unijnych projektów musi nastąpić do 2023 roku.(PAP)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA