REKLAMA

Rodzaje nawozów wapniowych

Redakcja - Uprawa
23.01.2023
chat-icon 0

Nawozy wapniowe dzieli się na dwa podstawowe rodzaje, a wyróżnikiem jest forma wapnia, w której występuje w nawozie. Do pierwszego rodzaju zaliczane są nawozy wapniowe, w których wapno występuje w formie tlenkowej (CaO), a do drugiego- z wapnem w formie węglanowej (CaCO3). Jeżeli nawóz wapniowy, niezależnie do formy wapnia, zawiera dodatkowo magnez, wówczas mówimy o nawozach wapniowo-magnezowych. Warto pamiętać o tym, że ilość wapna w nawozie niezależnie od pierwotnej formy powinna być podawana w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO). / materiał promocyjny

fot Materiały prasowe
REKLAMA

Nawozy wapniowe dzieli się na dwa podstawowe rodzaje, a wyróżnikiem jest forma wapnia, w której występuje w nawozie.  Do pierwszego rodzaju zaliczane są nawozy wapniowe, w których wapno występuje w formie tlenkowej (CaO), a do drugiego- z wapnem w formie węglanowej (CaCO3). Jeżeli nawóz wapniowy, niezależnie do formy wapnia, zawiera dodatkowo magnez, wówczas mówimy o nawozach wapniowo-magnezowych. Warto pamiętać o tym, że ilość wapna w nawozie niezależnie od pierwotnej formy powinna być podawana w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO). / materiał promocyjny

Stosowanie nawozów wapniowych, czyli przede wszystkim regulacja odczynu gleby

Wapnowanie, to powszechna w praktyce rolniczej, nazwa procesu aplikacji nawozów wapniowych. Jego podstawowym zadaniem jest regulacja odczynu gleby, a dokładniej jej odkwaszenie - podniesienie pH. Niestety regulacja pH gleby była często pomijana, co jest jedną z przyczyn dużego udziału gleb o odczynie kwaśnym i bardzo kwaśnym.

Wapń w roślinie

Wapń dostarczony do gleby w postaci nawozów wapniowych jest również składnikiem pokarmowym, który wpływa korzystnie na wiele procesów fizjologicznych. Jest także budulcem ścian komórkowych - zwiększa ich wytrzymałość mechaniczną, co przekłada się na mniejszą podatność tkanek roślinnych na uszkodzenia związane z żerowaniem szkodników, czy infekcjami grzybami patogenicznymi. Rośliny dobrze odżywione wapniem wykazują również większą tolerancję na czynniki abiotyczne.

Charakterystyka rodzajów nawozów wapniowych

W wyborze rodzaju nawozu wapniowego powinno kierować się typem gleby, na które ma zostać zaaplikowany. Na glebach ciężkich i średnich można stosować produkty zawierające wapno tlenkowe, natomiast na glebach lekkich oczywistym wyborem powinno być wapno węglanowe. Nie bez znaczenia jest przy tym jakość produktu. Na stronie https://osadkowski.pl/pl/oferta/nawozy/nawozy-wapniowe/ znaleźć można nawozy wapniowych dobrej jakości wraz z profesjonalnym doradztwem.

Nawozy wapniowe tlenkowe

Nawozy wapniowe tlenkowe to produkty, w których wapń występuje w formie CaO (tlenkowej) i powstają na drodze wyprażania kamienia wapiennego. Mogą być stosowane na glebach średnich i ciężkich, natomiast nie powinny być aplikowane na glebach lekki o słabych właściwościach buforowych. Zawartość CaO w nawozie wynosi ponad 60%, a finalna wartość tego parametru zależy od jego odmiany.

Wapno tlenkowe działa szybko i w krótkim okresie czasu zmienia odczyn gleby. W związku intensywnym działaniem nawozu przy jego aplikacji należy pamiętać o negatywnym zjawisku przewapnowania gleby. Termin ten oznacza zbyt duże wysycenie glebowego kompleksu sorpcyjnego kationami wapnia spowodowanego zbyt dużą dawką wapna tlenkowego. Przewapnowanie gleby może prowadzić to do zmniejszenia dostępności dla roślin składników pokarmowych, nadmiernego przesuszenia gleby, czy też niepożądanego rozkładu materii organicznej.

Nawozy wapniowe węglanowe

Są to produkty oparte o zmielone skały wapienne - kredę lub wapień. Zwartości wapna w przeliczeniu na CaO w tego typu produktach wynosi przynajmniej 40%, a jego ostateczna zwartość determinowana jest przez odmianę nawozu. Produkty mogą być stosowane na wszystkich typach gleb, rekomendowane są zwłaszcza na gleby lekkie o słabych właściwościach buforowych. Modyfikują one odczyn gleby zdecydowanie wolniej w porównaniu z nawozami wapniowymi tlenkowymi. Dlatego też ryzyko ich negatywnego wpływu na środowisko glebowe ograniczone jest do minimum.

Nawozy wapniowo-magnezowe

Nawozy zawierające w swoim składzie oprócz wapnia również magnez zaliczamy nawozów wapniowo-magnezowych. Nawozy tego typu mogą być zarówno w formie tlenkowej, jak i węglanowej. Przydatność każdego typu nawozu do rodzaju gleby jest analogiczna jak w przypadku czystego wapnia.

W przypadku nawozów wapniowo - magnezowych, oprócz zmiany odczynu gleby, wnoszony jest magnez, tym samym, zwiększa się zasobność gleby w ten składnik pokarmowy. Większość gleb w Polsce jest uboga w magnez, dlatego też stosując nawozy wapniowo-magnezowe, można uzyskać podwójną korzyść - regulacja pH i zwiększenie zasobności gleby. 

O czym pamiętać przy stosowaniu nawozów wapniowych?

Decyzją o wapnowaniu gleby powinna być poprzedzona badaniem pH gleby, które pozwoli ustalić odpowiednią dawkę nawozu (w przeliczeniu na CaO). W wyborze nawozu pomiędzy formą tlenkową, a węglanową powinniśmy kierować się rodzajem gleby. Tak, aby aplikacja nawozu była korzyścią, a nie spowodowała problemów związanych z przewapnowaniem gleby.

Osobną kwestią jest wybór wapna pod kątem formy - pyliste lub granulowane. Obecnie dostępne nawozy granulowane umożliwiają równomierną aplikację na powierzchni pola przy użyciu rozsiewaczy używanych do pozostałych nawozów posypowych. Wybór tej formy nawozów umożliwia utrzymanie ustalonej dawki na hektar i optymalne wykorzystanie sprzętu posiadanego w gospodarstwie.

(rup) materiały promocyjne

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA