REKLAMA

Rolnictwo ekologiczne – zasady. Czym się różni od tradycyjnego?

Redakcja - Prawo i Finanse
29.01.2023
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Metody uprawne w których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów to właśnie powszechnie nazywane rolnictwo ekologiczne.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Metody uprawne w których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów to właśnie powszechnie nazywane rolnictwo ekologiczne.

Rolnictwo ekologiczne sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, utrzymaniu różnorodności biologicznej, zachowaniu regionalnej równowagi ekologicznej.

Zapewnienie jasnej struktury produkcji towarów ekologicznych w całej Unii Europejskiej to cel unijnych przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Ma to na celu zaspokojenie popytu na wiarygodne produkty ekologiczne, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwego rynku producentom, dystrybutorom i sprzedawcom.

Unia Europejska stosuje rygorystyczny system kontroli oraz przepisów. Aby gospodarze czerpali korzyści z metod tejże uprawy, konsumenci muszą mieć pewność, że rolnicy faktycznie stosują się do zasad produkcji ekologicznej. Jest ona częścią ogromnego łańcucha dostaw, który obejmuje wymienione sektory a mianowicie : przetwórstwa spożywczego, dystrybucji i sprzedaży detalicznej, one również podlegają kontrolom.

Państwa członkowskie UE muszą zarejestrować swoją produkcję żywności ekologicznej, również przeprowadzane są liczne inspekcje. Po przeprowadzonej inspekcji i kontroli otrzymują  świadectwo potwierdzające, że ich produkty spełniają normy ekologiczne. Wszystkie gospodarstwa  kontrolowane są przynajmniej raz w roku, dla pewności, że wciąż 8stosują się do przepisów. Importowana żywność musi również przejść procedury kontroli, by zagwarantować, iż została także wyprodukowana i przetransportowana zgodnie z zasadami ekologicznymi.

Spójność wizualną produktów ekologicznych sprzedawanych w Unii zapewnia tzw. logo produkcji ekologicznej. Pomaga ono konsumentom w Unii rozpoznać produkty ekologiczne i ułatwia rolnikom wprowadzanie ich do obrotu we wszystkich krajach Unijnych.

Logo można stosować tylko i wyłącznie w odniesieniu do produktów, które zostały certyfikowane jako ekologiczne przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub organ kontroli. Oznacza to, że spełniają one warunki dotyczące sposobu produkcji, transportu i przechowywania.

Rolnictwo ekologiczne rozwija się bardzo szybko, co skutkuje dużym zainteresowaniem konsumentów produktami ekologicznymi. Odpowiadając na wyzwania związane z tym szybkim rozwojem, a także aby zapewnić skuteczne ramy prawne dla przemysłu Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące sektora ekologicznego, które mają zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzone na mocy nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej przykładowe zmiany obejmują:

  • wzmocniony system kontroli, będący przyczynkiem do zwiększenia zaufania konsumentów do unijnego systemu produkcji ekologicznej,

  • zmienione przepisy, które dotyczą producentów, mające ułatwić drobnym rolnikom przejście na produkcję ekologiczną,

  • dotyczące importowanych produktów ekologicznych nowe przepisy, które mają zapewnić wszystkim produktom ekologicznym sprzedawanym w Unii Europejskiej spełnianie tych samych norm

  • szerszy wachlarz produktów, które mogą być wprowadzane do obrotu jako ekologiczne.

Nowe przepisy dotyczące produkcji ekologicznej są wspierane przez plan działania na rzecz produkcji ekologicznej w UE, który został zainicjowany przez Komisję Europejską w marcu 2021 r.

UE określa szereg zasad i przepisów regulujących produkcję, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów ekologicznych w UE. Istnieją szczegółowe przepisy dotyczące poszczególnych produktów.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami i społeczeństwem w celu poprawy jakości swojego prawodawstwa prowadzi Unia Europejska, a współpraca ta obejmuje również sektor produkcji ekologicznej.

(rpf) Adrianna Camenzuli

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA