REKLAMA

Rolnicy częściej ziemię dzierżawią niż kupują

W ubiegłym roku Agencja Nieruchomości Rolnych wydzierażawiła czterokrotnie więcej gruntów aniżeli sprzedała. Po wejściu w życie nowej ustawy o obrocie ziemią z maja 2016 roku, rolnicy zdecydowanie częściej wybierają dzierżawę.

fot. OkiemRolnika.pl
27 kwietnia 2017 chat-icon0

REKLAMA

W 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przeprowadziła łącznie 14047 przetargów na dzierżawę i zaoferowała do wydzierżawienia grunty o łącznej powierzchni 75189 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 10400 przetargów na grunty o powierzchni 65305 ha. Prawie 60% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (8335 przetargów).

W tym trybie zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 68104 ha, co daje ponad 90% powierzchni gruntów z pośród wszystkich wystawionych do dzierżawy. Z tego rozstrzygniętych zostało 6354 przetargów ograniczonych na grunty o powierzchni 60182 ha, w tym przeprowadzonych zostało 2026 przetargów ograniczonych ofert pisemnych, co stanowi prawie 25% z pośród przetargów ograniczonych i zaoferowano nieruchomości o łącznej pow. 27496 ha. Z tego rozstrzygnięto 1731 przetargów, na nieruchomości o pow. 23880 ha.

Do końca grudnia 2016 r. Agencja zawarła 8650 umów dzierżawy. Na ich podstawie wydzierżawiła grunty o łącznej pow. 59 357 ha. Największy areał wydzierżawiono w województwach: zachodniopomorskim 12023 ha, lubuskim 9155 ha, dolnośląskim 8297 ha i warmińsko-mazurskim. 7330 ha. W trzech kolejnych województwach: wielkopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim, Agencja odpowiednio wydzierżawiła: 5565 ha, 4500 ha i 3195 ha. Powierzchnia wydzierżawionych przez ANR gruntów w woj. podlaskim, mazowieckim, śląskim, lubelskim, podkarpackim i opolskim waha się od 1590 ha do 1080 ha. Najmniej gruntów Agencja wydzierżawiła w woj. małopolskim 281 ha, świętokrzyskim 503 ha i łódzkim 673 ha. 

Średni czynsz dzierżawny dla umów dzierżawy zawartych w 2016 r. w ANR wynosi 12,6 dt. Najwyższy czynsz dzierżawny Agencja uzyskała w woj. kujawsko-pomorskim 28,3 dt. Na drugim miejscu znalazło się woj. wielkopolskie, gdzie średni czynsz wynosi 21,7 dt. Na kolejnych miejscach wg. stawki uzyskanego czynszu znalazły się województwa:, opolskie 21,6 dt, mazowieckie 21,3 dt dolnośląskie 14,6 dt, podkarpackie 14,1 dt. Najniższy czynsz Agencja uzyskała w woj. zachodniopomorskim 7,8 dt, lubuskim 7,5 dt i podlaskim 6,6 dt. 

W 2016 roku Agencja sprzedała grunty o łącznej pow. 17914 ha. Zorganizowano 14222 tys. przetargów i zaoferowano do nabycia grunty o łącznej pow. 6434 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 1927 przetargów na grunty o powierzchni 1202 ha. Prawie 23% wszystkich przetargów stanowiły przetargi ograniczone (3257 przetargów). W tym trybie zaoferowano rolnikom grunty o powierzchni 1469 ha. Z tego rozstrzygniętych zostało 479 przetargów ograniczonych na grunty o powierzchni 530 ha. co stanowi prawie 45 % powierzchni gruntów z pośród rozstrzygniętych w 2016 r. przetargów. W trybie przetargowym sprzedano 655 ha gruntów przeznaczonych na cele inwestycyjne.

(rpf) źródło: ANR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Podlasie: Jedenaście zastępów strażaków walczyło z pożarem kurnika

Redakcja 2 czerwca 2023 chat-icon1

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Narwi zostaliśmy zadysponowania do ugaszenia pożaru. Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu ratownicy zastali pochłonięty całkowicie ogniem kurnik. Ze względu na wymiaru budynku i skalę pożaru wezwano następne zastępy strażaków. Łącznie z ogniem walczyło aż jedenaście jednostek.

Przybyłe jako pierwsze zastępy strażaków musiały zmierzyć się z zabezpieczeniem drugiego kurnika, który był połączony łącznikiem z objętym ogniem budynkiem. Gasili też już płonący kurnik. Działania trwały łącznie sześć godzin.

Na miejscu łącznie pojawiło się jedenaście zastępów straży pożarnej z Hajnówki, Białegostoku, Narwi, Mochnatych, Czyży, Nowokornina, Łosinki i Trześcianki. Nie podano informacji o tym, czy w kurniku w chwili pożaru były zwierzęta.

REKLAMA

Wysokość składek KRUS w III kwartale 2023 roku

Redakcja 7 czerwca 2023 chat-icon0

Wysokość składek została ustalona Uchwałą nr 17 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 1 czerwca 2023 roku, a wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

W sytuacji gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, czyli 20,00 zł na miesiąc.

Komunikat KRUS dotyczy również wysokości emerytury podstawowej w czerwcu, która wynosi 1429,60 zł. Kwota ta ma wpływ na wysokość podstawowej miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale 2023 r., która wynosi 143,00 zł.

REKLAMA