REKLAMA

Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2019 wybrany!

Redakcja - Prawo i Finanse
28.06.2019
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

fot. WWF
REKLAMA

Ogłoszone zostały wyniki odbywającego się pod patronatem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Koalicji Żywa Ziemia, konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego, którego organizatorem jest WWF.

Zwycięzcami etapu krajowego zostali Marta i Tadeusz Żerańscy z województwa mazowieckiego. Prowadzą oni ekologiczne gospodarstwo w sposób przyjazny środowisku morskiemu, czyli w sposób ograniczający odpływ azotu i fosforu do wód.

Zwycięzcy otrzymali nagrodę w wysokości 1000 euro. Będą też reprezentować Polskę w międzynarodowej edycji konkursu, którego finał odbędzie się 25-26 września br. w Warszawie podczas konferencji The Greener Agriculture for Sustainable Sea, GRASS 2019, w którym nagroda główna wynosi 10 000 euro.

Jury konkursu złożone było z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Fundacji WWF Polska.

Brano pod uwagę przede wszystkim prośrodowiskowe podejście: stworzenie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, nawożenie precyzyjne, stosowanie płodozmianu, płytkiej orki, poplonów ścierniskowych, wypas bydła na pastwisku od marca do listopada, prowadzenie ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, obsiewanie gruntów zbożami ozimymi, które pokrywają glebę w okresie jesienno-zimowym.

Ponadto na terenie gospodarstwa Zwycięzców znajdują się liczne miedze i kamionki śródpolne, zakrzaczenia i zadrzewienia, zbiorniki wodne oraz trwałe użytki zielone, które nigdy nie były osuszane i przesiewane.

Wszystkie grunty zwycięskiej pary rolników położone są na obszarze NATURA 2000, dlatego sposób gospodarowania ma ogromny wpływ nie tylko na jakość wód, ale również na zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz ochronę cennych i zagrożonych w skali całej Europy gatunków ptaków na tym terenie. Rolnicy praktycznie nie ingerują w środowisko, a ekstensywna uprawa roślin oraz hodowla zwierząt, nastawione są na jakość, a nie ilość.

II miejsce oraz nagroda w wysokości 500 euro zostały przyznane Monice Klarzak i Łukaszowi Stefaniakowi, którzy prowadzą gospodarstwo w sposób konwencjonalny w województwie łódzkim.

III miejsce oraz nagrodę w wysokości 300 euro otrzymał Piotr Bruliński prowadzący gospodarstwo konwencjonalne w województwie podlaskim.

Celem konkursu jest promowanie praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych z gospodarstwa do wód – praktyk, które przyczyniają się do zmniejszenia eutrofizacji, ograniczenia zakwitów sinic i zamykania z tego powodu kąpielisk, oraz powstawania w Bałtyku obszarów przydennych z małą ilością tlenu lub tego tlenu pozbawionych, tzw. martwych stref.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA