REKLAMA

Rosnące zainteresowanie uprawą wierzby energetycznej

Redakcja - Uprawa
08.03.2018
chat-icon 0

Na rynku biomasy przez kilka lat trwała zapaść. Od połowy 2017 roku sytuacja uległa znacznej zmianie. Ciepłownie znowu są niezwykle zainteresowane pozyskiwaniem tego surowca.

fot. Jatrejon
REKLAMA

Na rynku biomasy przez kilka lat trwała zapaść. Od połowy 2017 roku sytuacja uległa znacznej zmianie. Ciepłownie znowu są niezwykle zainteresowane pozyskiwaniem tego surowca.

Z powodu zastoju na rynku wstrzymywano zakładanie plantacji roślin energetycznych, bo nie był to intratny biznes. Na taką sytuację wpływ miało wiele czynników. Jednym z nich była możliwość sprowadzania z afrykańskich plantacji odpadów po produkcji oleju palmowego. Na szczęście sprowadzane na wielką skalę zapasy łusek orzecha kokosowego wyczerpały się.

Ponadto nastąpiły zmiany w regulacjach prawnych dotyczących wykorzystania biomasy lokalnej (promień obszaru, z którego może być pozyskiwana biomasa nie może być większy niż 300 km od jednostki wytwórczej). Ciepłownie potrzebują biomasy agro, gdyż jej udział musi wynosić co najmniej 20% całej wykorzystywanej przez zakład biomasy. Ceny za ten surowiec już rosną. Wszystko to napawa optymizmem, jeśli chodzi o możliwości rozwoju produkcji wierzby energetycznej, co potwierdza rosnące zainteresowanie taką działalnością.

Z uwagi na wymagania wierzby energetycznej najdogodniejszym terminem zakładania plantacji jest wiosna. Wszyscy zainteresowani dywersyfikacją upraw lub własnego biznesu powinni jak najszybciej podjąć decyzje w sprawie założenia plantacji i sposobu realizacji tego planu. Może to być także alternatywa dla rolników podlegającym obowiązkowi zazieleniania. Aktualnie 5% gruntów ornych powinno być przeznaczone na ten cel, warto więc rozważyć uprawę wierzby energetycznej na takich terenach.

Wierzba energetyczna to roślina wysokoplenna. Posiada niespotykane przyrosty masy drewna w cyklu rocznym, kilkunastokrotnie większe niż las rosnący w stanie naturalnym. Cechuje ją wysoka tolerancja środowiskowa – może być uprawiana na stanowiskach nieodpowiednich do uprawy innych gatunków. Wysoka produktywność w połączeniu z niską energochłonnością produkcji oraz stosunkowo niedużymi nakładami pracy w procesie pozyskiwania biomasy sprawiają, iż produkcja może być bardzo rentowna.

Plantacja nie wymaga prawie żadnych zabiegów agrotechnicznych, z wyjątkiem zabiegów wykonywanych w pierwszym roku. Produktywność plantacji trwa ponad dwie dekady. Wartość energetyczna wierzby krzewiastej jest porównywalna z miałem węglowym, stanowi cenny surowiec energetyczny, który umożliwia produkcję energii w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku naturalnemu.


Nie można jednak zapominać, iż zarówno do zakładania plantacji, jak i jej obsługi, przede wszystkim zbioru, niezbędne są specjalistyczne maszyny. Rozwiązaniem tego problemu jest podpisanie długoterminowej umowy z firmą, która nie tylko założy plantację i będzie ją obsługiwać, ale także zapewni zbyt surowca, odciążając tym samym plantatora od wielu obowiązków. To ciekawa alternatywa także i dla tych osób, które nie zajmują się na co dzień rolnictwem, a posiadają niezagospodarowany areał.

To ostatni moment na podjęcie decyzji o założeniu plantacji wierzby energetycznej dla tych wszystkich, którzy wkrótce chcieliby osiągać zyski z jej produkcji.

(rup) Anna Rogowska, Informacja prasowa Jatrejon

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA