REKLAMA

Rozszerzenie pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w związku otwarciem rynku dla produktów spożywczych z Ukrainy

Redakcja
19.06.2023
chat-icon 1

Obowiązujące obecnie przepisy dotyczące możliwości ubiegania się o dopłaty do zbóż oraz zakresu pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w związku z napływem do Polski płodów rolnych z Ukrainy są ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiają udzielanie pomocy dla producentów rolnych.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

O rozszerzenie możliwości ubiegania się o pomoc o sprzedaż dla większej niż obecnie grupy podmiotów skupujących zboża 26 kwietnia 2023 wystąpił zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rozszerzenie pomocy miałoby dotyczyć tych producentów rolnych, którzy ponieśli straty w związku otwarciem rynku dla produktów spożywczych z Ukrainy.


QUIZ: Jaka maszyna pracuje w polu?

Jeśłi znasz się na rolnictwie to żadnym problemem nie będzie dla Ciebie odgadnięcie jaka maszyna lub ciągnik rolniczy pracuje właśnie w polu ;-)


W odpowiedzi na wniosek KRIR wyjaśnienia w tej sprawie przedstawił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W świetle obowiązujących obecnie przepisów w zakresie producentów rolnych, którzy będą mogli ubiegać się o dopłaty do zbóż oraz zakresu pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w związku z napływem do Polski płodów rolnych z Ukrainy, Sekretarz poinformował, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiają udzielanie pomocy dla producentów rolnych:
- którzy sprzedali pszenicę, grykę lub kukurydzę od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 r., podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy, gryki lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r.

- którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub gryki podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

W odpowiedzi na pismo KRIR zaznaczono, że powyższej pomocy nie przyznaje się producentowi rolnemu będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży tego rodzaju zbóż, które zostały przez ten podmiot zakupione.


Susza w wielu rejonach kraju – aplikacja suszowa do poprawienia

Susza pojawiła się w wielu rejonach kraju, a najnowsze prognozy nie są optymistyczne, bowiem nic nie zapowiada aby sytuacja miała się poprawić z dnia na dzień.


Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, ARiMR udzieli pomocy producentowi rolnemu, który m.in. dokonał sprzedaży:
a. żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. lub
b. kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietna 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. (okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym);

– podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, jak również podmiotom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

(rpf) Źródło: KRIR

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


zenek 20.06.2023

niech oni juz nie pomagaja, niech po prostu nie przeszkadzają!

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA