REKLAMA

Rusza ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w ARR

Redakcja - Prawo i Finanse
15.07.2016
chat-icon 0

Agencja Rynku Rolnego podała komunikat o możliwości składania składania wniosków dot. projektów w ramach działań,,Wsparcie rynku produktów pszczelich”realizowane w sezonie 2016/2017.

Agro Brand
REKLAMA

Agencja Rynku Rolnego podała komunikat o możliwości składania składania wniosków dot. projektów w ramach działań ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowane w sezonie 2016/2017.

Do składania projektów w ramach tego mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania następujące podmioty:

- związki pszczelarskie,

- stowarzyszenia pszczelarzy,

- zrzeszenia pszczelarzy,

- spółdzielnie pszczelarskie,

- grupy producenckie pszczelarzy.

Refundacji w sezonie 2016/2017 będą podlegać koszty poniesione na realizację następujących działań:

- przeprowadzenie szkoleń;

- zakup sprzętu pszczelarskiego;

- zakup środków warrozobójczych;

- zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;

- zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich;

- wykonanie analiz jakości miodu.

Podmiot składający wniosek może złożyć tylko jeden projekt na każde z powyższych działań na oddzielnych formularzach przygotowanych przez ARR.

Niezbędne jest dołączenie do projektu odpowiedniej dokumentacji określonej w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. (szczegóły w biurach ARR na terenie całego kraju)

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r.

W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

„Formularz rejestracyjny”, formularze projektów oraz Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać: 

w Biurze Interwencji Agencji Rynku Rolnego oraz w Oddziałach Terenowych ARR.

(rpf) źródło: ARR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA