REKLAMA

Samowystarczalność energetyczna polskiej wsi. Czy to możliwe?

Michał Ziemski
01.02.2023
chat-icon 0

- Kryzys energetyczny i niższa produkcja energii przez konwencjonalne elektrownie są powodem do rosnących cen prądu, które mają być jeszcze wyższe.
- Rozwiązaniem problemów energetycznych mają być inwestycje w odnawialne źródła energii, które w 2022 roku wyprodukowały o 105% więcej prądu niż rok wcześniej.
- Samowystarczalność energetyczną polskiej wsi mają przynieść inwestycje w OZE, które pozwalają na magazynowanie energii i łączenie różnych źródeł energii.
- Największą barierą w rozwoju OZE są przeszkody natury prawnej, organizacyjnej oraz finansowej. Jest nią także brak świadomości wśród potencjalnych inwestorów.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

- Kryzys energetyczny i niższa produkcja energii przez konwencjonalne elektrownie są powodem do rosnących cen prądu, które mają być jeszcze wyższe.

- Rozwiązaniem problemów energetycznych mają być inwestycje w odnawialne źródła energii, które w 2022 roku wyprodukowały o 105% więcej prądu niż rok wcześniej.

- Samowystarczalność energetyczną polskiej wsi mają przynieść inwestycje w OZE, które pozwalają na magazynowanie energii i łączenie różnych źródeł energii.

- Największą barierą w rozwoju OZE są przeszkody natury prawnej, organizacyjnej oraz finansowej. Jest nią także brak świadomości wśród potencjalnych inwestorów.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed polską gospodarką?

Właśnie kończy się styczeń 2023 roku. Nierozstrzygnięty konflikt na Ukrainie i wysokie ceny nośników paliw kopalnych sprawiają, że rządy wielu państw chcą przyspieszyć budowę obiektów, które będą źródłem niezależnej energii. W tej kwestii Polska znajduje się w czołówce państw, które postawiły na odnawialne źródła energii (OZE). Zgodnie ze statystykami podanymi przez Agencję Rozwoju Energii (ARE) pod koniec listopada 2022 na polskim rynku funkcjonowało 1,17 milionów prosumentów a łączna liczba instalacji zwiększyła się o 58% rdr.

Wysoka inflacja oraz kryzys energetyczny są powodem do niepokoju nie tylko polityków, ale przede wszystkim obywateli, którzy obawiają się dalszych zmian w przyszłości. Dodatkowym kwiatkiem do kożucha są wieloletnie zaniedbania w infrastrukturze sieci elektroenergetycznej, która od dawna wymaga pilnej interwencji.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że polskie firmy energetyczne postanowiły zwiększyć oszczędności w zużyciu zapasów węgla. Elektrownie obawiają się, że w przyszłości podaż węgla będzie o wiele mniejsza, dlatego już teraz szykują się na problemy z jego dostępnością. W lipcu 2022 roku zakłady energetyczne dostarczyły o 15% mniej energii niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Niższy wolumen wyprodukowanego prądu przełoży się bezpośrednio na jeszcze większy wzrost cen.

Jaki jest udział OZE w polskiej energetyce?

Odbiorcy energii elektrycznej dużą nadzieję pokładają w sektorze OZE. Widać to przede wszystkim w liczbie zakładanych instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy wiatraków. Temu zjawisku towarzyszy też rozwój technologii – w ciągu ostatnich 10 lat cena przeciętnej turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych spadła o kilkadziesiąt procent. Dodatkowo są one trwalsze, bardziej wytrzymałe i o wiele efektywniejsze niż poprzednie modele.

Inwestycje w OZE są także coraz bardziej opłacalne, chociaż jest tak przede wszystkim na zachodzie Europy – we Francji, w Niemczech lub w Wielkiej Brytanii. Przy obecnych, rosnących cenach prądu okres zwracania się przeciętnej instalacji skrócił się do ponad roku - wcześniej była to pełna dekada.

W przypadku Polski na początku kwietnia 2022 roku zaczął funkcjonować system net-billing, w miejsce poprzedniego systemu rozliczeń z prosumentami, czyli net – meteringu. Jest on mniej korzystny dla osób, które korzystają z fotowoltaiki, a jednak pomimo tego i tak płacą o wiele mniejsze rachunki za energię elektryczną.

OZE na terenie Polski wytwarza już prawie 20 GW, co można porównać do 1/3 całkowitej mocy, jaka funkcjonuje w polskim systemie energetycznym. Same mikroinstalacje OZE wyprodukowały od stycznia do listopada 2022 roku ponad 5,4 miliona MWh prądu, co oznacza 105% wzrostu w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. Dane wskazują wyraźnie, że niezależność energetyczna nie jest sloganem, ale powoli staje się rzeczywistością, która zmienia się głównie z powodów ekonomicznych.

Niezależność energetyczna wsi

Samowystarczalność energetyczna wsi to główny temat międzynarodowej konferencji “Energetyka, Środowisko, Rolnictwo”, jaka miała miejsce 21 października 2022 roku w Grodnie k. Międzyzdrojów. Konferencja wyznaczyła kierunek zmian i pokazała, które sektory będą w najbliższej przyszłości wspierane przez rząd. Rozwój OZE na terenach wsi jest obecnie finansowany z puli środków Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023 – 2027.

Obecni na konferencji minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i europoseł Jerzy Buzek wskazywali na możliwości magazynowania energii w postaci biometanu i łączenia różnych źródeł OZE. Ich zdaniem jest to klucz do zwiększania niezależności energetycznej środowisk wiejskich.

Jakie są największe przeszkody w inwestowaniu w OZE na wsi?

Zdaniem ministra rolnictwa, Henryka Kowalczyka, ważnym aspektem rozwoju energetyki odnawialnej będzie budowa niezależnych spółdzielni i klastrów energetycznych. Jego zdaniem zyski z energetyki odnawialnej mają stać się dla rolników ważnym uzupełnieniem dochodów, które pochodzą z niestabilnych cen płodów rolnych. Uczestnicy konferencji “Energetyka, Środowisko, Rolnictwo” wskazali na kilka kluczowych barier, które utrudniają rozwój energetyki OZE na terenach wiejskich:

  • skomplikowane regulacje prawne i przepisy, które są mało dokładne,

  • niedostateczne dofinansowanie dla projektów OZE,

  • brak wiedzy o możliwościach dofinansowania i zachęt do inwestycji w OZE,

  • znikome możliwości i awersja do odbioru energii pochodzącej z energetyki odnawialnej przez dystrybutorów,

  • brak wsparcia dla biometanowni i biogazowni w zamian za niski poziom emisyjności.

(rpf) Michał Ziemski

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA