REKLAMA

Senat za uszczelnieniem zasad rejestracji koni

Redakcja - Zwierzęta
07.04.2016
chat-icon 0

Uszczelnienie systemu rejestracji zwierząt koniowatych m.in. koni i osłów, w tym zwiększenie kontroli nad zwierzętami przeznaczonymi do uboju - zakłada nowela ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, którą w czwartek bez żadnych poprawek przyjął Senat.

PAP / Wojciech Pacewicz
REKLAMA

Uszczelnienie systemu rejestracji zwierząt koniowatych m.in. koni i osłów, w tym zwiększenie kontroli nad zwierzętami przeznaczonymi do uboju - zakłada nowela ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, którą w czwartek bez żadnych poprawek przyjął Senat.

Ustawę poparło 75 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

Nowe przepisy mają na celu wdrożenie do polskiego prawa obowiązującego od 1 stycznia rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2015/262, które określa zasady identyfikacji zwierząt koniowatych, a więc koni, osłów, czy zebr.

Jak wyjaśnił w środę w czasie debaty w Senacie senator-sprawozdawca Przemysław Błaszczyk (PiS), nowelizacja ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wprowadzi do krajowych przepisów możliwość wydawania tzw. paszportów dla koni.

"Ustawa dotyczy identyfikacji koniowatych. Ma za zadanie ujednolicenie, uaktualnienie i uszczegółowienie systemu identyfikacji i rejestracji. Jest ona wywołana sytuacją, jaką mieliśmy kilka lat temu, kiedy mięso końskie pojawiło się w produktach żywieniowych i przez to Unia Europejska, Komisja Europejska zdecydowała się na doprecyzowanie, uszczegółowienie, a także dopracowanie obrotu końmi, także obrotu w sferze dokumentów, tzw. paszportów" - mówił Błaszczyk.

Dzięki ustawie - tłumaczył senator - możliwa będzie wymiana informacji między Polskim Związkiem Hodowców Koni (podmiotem prowadzącym centralną bazę danych) a innymi organami, w szczególności Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacje te - dodał - pomogą w kontroli sytuacji zwłaszcza po uboju i utylizacji zwłok zwierząt.

Dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych będą mogły wydawać podmioty wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra rolnictwa. Wykaz będzie dostępny na stronie internetowej resortu. W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia unijnego przez instytucję wydającą dokumenty identyfikacyjne, główny lekarz weterynarii będzie mógł wnioskować do ministra rolnictwa o wykreślenie tego podmiotu z wykazu.

Nowe przepisy upraszczają procedurę wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla zwierząt koniowatych - wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie. Nie przewidziano natomiast możliwości składania przez internet wniosku o zarejestrowanie w rejestrze dokumentu identyfikacyjnego, wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie pozaunijnym.

Rozwiązania wprowadzone do ustawy zdaniem jej autorów będą korzystne dla konsumentów, bo przyczynią się przede wszystkim do uszczelnienia systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych, w tym do zwiększenia kontroli nad zwierzętami przeznaczonymi do uboju i konsumpcji przez ludzi.

Koszty związane z prowadzeniem, utrzymaniem i modernizacją centralnej bazy danych są dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Zadanie to jest realizowane przez Polski Związek Hodowców Koni. Ministerstwo rolnictwa proponuje utrzymanie dotychczasowych rozwiązań. Szacuje się, że wydatki na ten cel w 2016 r. wyniosą 141 tys. zł, a w latach 2016-2025 ponad 1,5 mln zł.

Nowe przepisy zwiększą obowiązki Inspekcji Weterynaryjnej, jednak resort nie przewiduje wzrostu kosztów działalności służby weterynaryjnej.

Nowela ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Konieczne będzie również wydanie aktów wykonawczych do tej ustawy. (PAP)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA