REKLAMA

Sposoby żywienia bydła opasowego. Który z nich jest najbardziej odpowiedni?

Redakcja - Zwierzęta
20.11.2023
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 1

> Opas to sposób żywienia dla bydła mięsnego oraz dla ras mieszanych. Przyczynia się do zwiększenia jakości mięsa tych zwierząt. > Wyróżnia się 3 najważniejsze typy opasu – intensywny, półintensywny oraz ekstensywny. Tworzenie dawek pokarmu jest uzależnione od bazy surowcowej gospodarstwa. > Kluczowym elementami decydującymi o szybkości przyrostów wśród zwierząt są: dostęp do wody, utrzymywanie podobnego składu dawek pokarmu oraz kolejność podawania składników pokarmowych.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Dlaczego żywienie bydła opasowego jest takie ważne?

Opas jest to termin spotykanym wśród hodowców bydła mięsnego. Oznacza szereg działań, które mają zwiększyć jakość mięsa. Dotyczy głównie młodych osobników, wśród których przeważają rasy bydła mięsnego oraz rasy mieszane - krzyżówki bydła mlecznego i mięsnego.

Efektywna hodowla zwierząt powinna obejmować różne elementy. Wśród nich wyróżnia się racjonalne żywienie stada, dobre warunki utrzymania hodowli oraz dbanie o genetykę. Z tych trzech elementów zdecydowanie najważniejszym jest system żywienia, stanowiący niemal 60% wszystkich kosztów opasu. W tym wypadku najbardziej efektywne okazują się naturalne formy dostarczania pokarmu, a przede wszystkim korzystanie z pastwiska, które wygrywa konkurencję z bukaciarnią.

Kluczowym czynnikiem, który wpływa na prowadzenie hodowli jest określenie predyspozycji zwierząt do wzrostu i ich zapotrzebowanie na różne składniki pokarmu. To właśnie możliwościom osiągania większej masy i rozmiarów powinien być podporządkowany system żywienia.

Po zbadaniu zapotrzebowania na poszczególne składniki odżywcze należy stworzyć konkretne dawki dla zwierząt. Dzięki temu można efektywnie kontrolować przyrost masy zwierząt. Jeśli przyrost nie spełnia założeń to zawsze można zmienić dawkę i w ten sposób zwiększać szansę na sukces w hodowli. Warto jednak pamiętać, że jest on uzależniony od rasy bydła, wieku poszczególnych osobników oraz płci.

Jakie są typy opasu w hodowli zwierząt?

W zależności od typu gospodarstwa można spotkać bardzo różne systemy opasu. Ich prowadzenie jest determinowane bazą surowcową. Można w ten sposób karmić młode osobniki, ale czasami zdarza się, że zwierzęta w pełni dorosłe są również opasane. Wśród najbardziej rozpowszechnionych metod wyróżnia się 3 podstawowe:

  • opas intensywny – odbywa się całkowicie w budynkach gospodarczych, zwierzęta przebywają w nich w ciągu całego okresu tuczu. Podstawą żywienia są kiszonki z domieszką pasz treściwych. Dzięki temu osobniki dosyć szybko mają wysokie przyrosty masy. Opas intensywny trwa od 18-20 miesięcy, a w jego czasie zwierzęta mają nielimitowany dostęp do paszy. Rolą hodowcy jest takie zrównoważenie paszy treściwej w dawce, aby przyrosty były szybkie, ale nie doszło do wystąpienia kwasicy.

  • opas półintensywny - w tym systemie żywienia żwacze spędzają pojedynczy sezon na pastwisku oraz zimują jeden okres w systemie alkierzowym. W trakcie, gdy zwierzęta żywią się na pastwisku, mogą być dodatkowo dokarmiane paszą treściwą. W systemie alkierzowym stado jest żywione w taki sposób, jak to jest robione przy opasie intensywnym – dominują kiszonki z dodatkiem paszy treściwej.

  • opas ekstensywny - może trwać nawet 36 miesięcy. W trakcie tego opasu występują naprzemiennie dwa sezony na pastwisku oraz jeden spędzony w budynkach gospodarczych – w okresie zimowym. Dlatego dominuje tu naturalny pokarm w postaci trawy pochodzącej z łąk oraz pastwisk. W trybie zimowym żywienie opiera się na kiszonkach, dodatku siana i paszy, której składnikiem są zboża i elementy przetwórstwa rolno - spożywczego.

Stosując opas warto pomyśleć o alkalizacji pokarmu dla zwierząt. Podwyższenie ph ziarna do wartości 8,5 – 9 pozwala na zwiększanie proporcji paszy treściwej w dawce i nie powoduje to ryzyka powstania kwasicy. Takie zaprawianie paszy sprawdzi się w wszystkich rodzajach opasu i jest najlepszym rozwiązaniem, gdy bydło nie osiąga zakładanych przyrostów w trakcie okresu pastwiskowego.

Najważniejsze reguły żywienia bydła opasowego

Najważniejszym elementem w każdym systemie żywienia jest woda. Tylko dzięki niej można zapewnić zwierzętom prawidłowy rozwój oraz wzrost masy. Im szybciej zwierzęta zyskają nieograniczony dostęp do dobrej jakości wody – od momentu urodzenia – tym szybciej osiągną pożądaną masę.

Ważne jest także, aby w pierwszym okresie życia osobników dostarczać im pokarm o podobnym składzie. Na początku ich układ trawienny wykształca indywidualny mikrobom i zbyt częsta zmiana pokarmów mogłaby zakłócić ten wrażliwy proces.

Przeżuwacze powinny dostać zoptymalizowane dawki złożone z białka, cukrów, włókna oraz witamin i minerałów. Te składniki warto podawać w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu można zapewnić zwierzętom lepsze warunki do trawienia i przyswajania składników pokarmowych.

W pierwszej kolejności warto podawać składniki włókniste - siano, słomę bądź sianokiszonki. Następnie przychodzi moment na podanie kukurydzy. Pasza treściwa jest podawana na sam koniec, wraz z domieszką witamin i minerałów. Kluczowa jest także punktualność żywienia - jeśli pasze są podawane co najmniej 2 razy, to odstępy czasowe między posiłkami powinny być w miarę równe.

(rzw) Michał Ziemski

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


roman 20.11.2023

w tych czasach to już naprawdę nie wiadomo jak hodować żeby wyjść na swoje

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA