REKLAMA

Spotkanie przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego z wicepremierem

Redakcja - Prawo i Finanse
08.05.2021
chat-icon 0

Przedstawiciele Izby Zbożowo-Paszowej i Federacji Gospodarki Żywnościowej RP wzięli udział w hybrydowym spotkaniu z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosławem Gowinem. Punktem wyjścia do rozmowy była konieczność omówienia obecnej kondycji przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, rekomendacji w zakresie odbudowy gospodarki po pandemii, a także potrzeba wspierania krajowej gospodarki żywnościowej, jej promocji i rozwoju.

REKLAMA

Przedstawiciele Izby Zbożowo-Paszowej i Federacji Gospodarki Żywnościowej RP wzięli udział w hybrydowym spotkaniu z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosławem Gowinem. Punktem wyjścia do rozmowy była konieczność omówienia obecnej kondycji przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, rekomendacji w zakresie odbudowy gospodarki po pandemii, a także potrzeba wspierania krajowej gospodarki żywnościowej, jej promocji i rozwoju.

Przyszłość polskiej gospodarki i sektora rolno-spożywczego wymaga dobrego dialogu między przedsiębiorcami i rządem. Dziś omówiliśmy główne wyzwania gospodarcze po pandemii, związane m.in. z możliwością wsparcia sektora rolno-spożywczego z dostępnych instrumentów finansowych jak Wspólna Polityka Rolna oraz Krajowy Plan Odbudowy, a także niezbędne działania do realizacji obecnie, w tym grupowe szczepienia pracowników.

Liczymy na kontynuację dialogu i konkretne działania – poinformowała po spotkaniu Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska.Odnosząc się do bieżącej sytuacji związanej z pandemią, przedsiębiorcy zwrócili uwagę na potrzebę wprowadzenia możliwie elastycznego systemu szczepień grupowych pracowników w przedsiębiorcach, bez stosowania minimalnego limitu pracowników (300 osób). Kolejnym tematem była potrzeba konsolidacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne żywności, która miałaby na celu stworzenie w Polsce nowego jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji, przez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym.

Tak jak mówimy obecnie o Strategii od Pola do Stołu, zaproponowanej przez Komisję Europejską dla szeroko rozumianego rolnictwa, tak również potrzebna jest na poziomie naszego kraju „strategia od pola do stołu”, w zakresie kompleksowego nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.Podczas spotkania zwrócono również uwagę na potrzebę pilnego zakończenia prac nad zmianą przepisów w sprawie pomocy publicznej na realizację nowych inwestycji w zakresie ułatwienia dostępu do programu Polska Strefa Inwestycji, a także wprowadzenie w życie zapowiadanej przez Rząd tzw. ulgi robotyzacyjnej.

Podkreślono, że ulga ta wpisuje się w plany automatyzacyjne przemysłu rolno-spożywczego, zwłaszcza w branży mięsnej, ale również paszowej, w której ryzyko ekspozycji na działanie substancji niebezpiecznych i pyłów (zwłaszcza w przypadku premiksów) jest znaczne. Zgodnie z założeniami ulga ma umożliwić odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami w robotyzację (zakup robotów, oprogramowania, osprzętu i urządzeń bezpieczeństwa).Wicepremier Jarosław Gowin dziękując przedsiębiorcom za spotkanie i rekomendacje, zapewnił ich o woli utrzymania dobrego dialogu ministerstwa rozwoju pracy i technologii z przedsiębiorcami, w tym przedsiębiorcami branży rolno-spożywczej. Premier podkreślił jednocześnie otwarcie na potrzeby branży w kontekście odbudowy gospodarki po pandemii.

Odnosząc się do podniesionej problematyki szczepień Premier wskazał, że istnieje możliwość grupowego szczepienia pracowników (łączenie kilku firm) tak by jak najszybciej zaszczepić możliwie szybko dużą liczbę osób. Ponadto Wicepremier zapewnił o możliwe szybkim zakończeniu prac nad zmianą rozporządzenia regulującego działanie Polskiej Strefy Inwestycyjnej oraz przepisów odnośnie ulgi robotyzacyjnej.

Jednocześnie zapewnił o włączeniu sektora rolno-spożywczego do opracowywanej Nowej Polityki Przemysłowej, którą objęte mają zostać kluczowe sektory polskiej gospodarki.Wicepremier zachęcił także przedsiębiorców do udziału w planowanym na jesień bieżącego roku forum w Karpaczu, pod czas którego zaprezentowana zostanie nowa polityka eksportowa, konsolidująca między innymi działalność placówek dyplomatycznych, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

Podczas spotkania Premier Gowin zachęcił także do udziału w konsultacjach projektu Umowy Partnerstwa, w celu uwzględnienia potrzeb inwestycyjnych branży rolno-spożywczej.W podsumowaniu uczestnicy spotkania ustalili, że część podniesionych tematów, która pozostaje w gestii pozostałych ministerstw zostanie omówiona podczas specjalnie dedykowanych tematycznie spotkań.

(rpf) kp / Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA