REKLAMA

Spotkanie w MRiRW w sprawie Pakietu wsparcia dla rolników

Redakcja - Prawo i Finanse
01.08.2016
chat-icon 0

W minionym tygodniu zostali zaproszeni do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele związków i organizacji reprezentujących producentów i przetwórców mleka.

fot. MRiRW
REKLAMA

W minionym tygodniu zostali zaproszeni do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele związków i organizacji reprezentujących producentów i przetwórców mleka.

Głównym celem spotkania było szczegółowe omówienie propozycji zawartych w przedstawionym przez Komisję Europejską lipcowym pakiecie wsparcia rolnictwa oraz dokonanie wyboru właściwych form wsparcia producentów mleka.

"Dyskusja skupiła się na dwóch projektach rozporządzeń KE zakładających pakiet pomocy w wysokości 500 mln euro. Pakiet ten obejmuje pomoc na ograniczanie produkcji mleka. Na ten cel Komisja Europejska przeznaczyła 150 mln euro w skali UE, przy czym środki będą wypłacane na jednolitych zasadach dla wszystkich producentów. Drugim mechanizmem wsparcia jest dostosowawcza pomoc dla producentów mleka, a w zależności od decyzji państwa członkowskiego, również dla rolników w innych sektorach hodowlanych. Na realizację tego mechanizmu Komisja przeznaczyła 350 mln euro w skali UE, w tym dla Polski 22 670 129 euro. Wypłata tej pomocy uzależniona będzie od spełnienia przez producentów, określonych przez państwo członkowskie, warunków wpisujących się w wytyczne zawarte w projekcie rozporządzenia KE.

W dyskusji ustalono, że Polska opowie się za wypłatą pomocy finansowej w wysokości 150 mln euro dla rolników w UE na zasadzie dobrowolnego ograniczania przez nich dostaw mleka, z zastosowaniem stawki pomocy ustalonej przez KE na poziomie 0,14 euro do 1 kg zredukowanej produkcji mleka. Polska umożliwi wnioskowanie o taką pomoc przez krajowych producentów mleka za pośrednictwem oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego.

W odniesieniu do pomocy finansowej, która będzie wypłacana z kopert krajowych, podczas spotkania ustalono, że Polska zgłosi do projektu rozporządzenia propozycję dodania, do wykazu działań, których realizacja uprawnia do skorzystania z pomocy, dwóch następujących dodatkowych działań:

  1. wsparcie stabilizacji i płynności finansowej gospodarstw przy zobowiązaniu producenta do niezwiększania produkcji mleka,

  2. restrukturyzacja gospodarstw, w tym zmiana profilu produkcji.

Przyjęcie przez Komisję Europejską  rozporządzeń planowane jest na 25 sierpnia br., tak aby umożliwić jak najszybszą wypłatę pomocy finansowej."

źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA