REKLAMA

Susza w 8 województwach. Największe niedobory wody w uprawach kukurydzy

Redakcja - Uprawa
24.08.2021
chat-icon 0

pole kukurydzy w sierpniu

Pomimo że w ostatnim czasie w wielu regionach Polski na polach problem stanowi głównie nadmiar wody, to wciąż są takie miejsca, w których rośliny usychają. Obecnie susza rolnicza obejmuje 8 województw i 9 upraw. Największy deficyt wody występuje w uprawach kukurydzy.

REKLAMA
pole kukurydzy w sierpniu[/caption]

Pomimo że w ostatnim czasie w wielu regionach Polski na polach problem stanowi głównie nadmiar wody, to wciąż są takie miejsca, w których rośliny usychają. Obecnie susza rolnicza obejmuje 8 województw i 9 upraw. Największy deficyt wody występuje w uprawach kukurydzy.

Według najnowszego raportu suszowego IUNG, obejmującego okres od 11 czerwca do 10 sierpnia 2021 r., zasięg suszy zmniejszył się, jednak w dalszym ciągu susza występuje na terenie ośmiu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Z największymi niedoborami wody zmaga się województwo pomorskie, w którym susza wystąpiła w 9 uprawach. Nieco mniejsza susza wystąpiła w województwie zachodniopomorskim, w którym stwierdzono ją w 8 uprawach. Suszę odnotowano także w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podkarpackim, gdzie wystąpiła dla 4-5 upraw. Natomiast w województwach lubuskim, opolskim oraz warmińsko-mazurskim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę dla 2-3 upraw.

Największy deficyt wody notowany był w dalszym ciągu na obszarze: Równiny Białogardzkiej, środkowej części Wybrzeża Słowińskiego, na Wysoczyźnie Damnickiej, na Pojezierzu Kaszubskim, Żuławach Wiślanych, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej, na Pojezierzu Wielkopolskim, na Polesiu Wołyńskim, oraz we wschodniej części Niziny Wielkopolskiej.

Susza występowała w dziewięciu uprawach: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, warzyw gruntowych, roślin strączkowych, chmielu, tytoniu, krzewów owocowych oraz truskawek. Największe niedobory wody występowały w uprawach kukurydzy.

Szczegóły:


- kukurydza na kiszonkę - suszę odnotowano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. Łącznie wystąpiła w 237 gminach (9,57% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 32,62 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 1,34% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 9,29 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

- kukurydza na ziarno - suszę odnotowano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim. Łącznie wystąpiła w 230 gminach (9,29% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 32,9 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Susza wystąpiła na obszarze 1,25% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 9,38 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

- krzewy owocowe – suszę odnotowano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim oraz podkarpackim. Łącznie wystąpiła w 145 gminach (5,85% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 26,08 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,74% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 9,25 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

- rośliny strączkowe - suszę odnotowano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz podkarpackim. Łącznie wystąpiła w 112 gminach (4,52% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 22,97 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,42% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 7,11 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

- warzywa gruntowe - suszę odnotowano w województwach zachodniopomorskim, pomorskim oraz wielkopolskim. Łącznie wystąpiła w 28 gminach (1,13% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 12,96 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,04% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 2,91 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

- tytoń - suszę odnotowano w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, w 20 gminach (0,81% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 12,15 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,03% gruntów ornych kraju (zmniejszenie o 3,26 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania).

- ziemniak - suszę odnotowano w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, w 19 gminach (0,77% gmin Polski). Nastąpiło zmniejszenie o 5,89 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,02% gruntów ornych kraju, odnotowano zmniejszenie tego obszaru o 0,78 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania.

- chmiel - suszę odnotowano w województwach zachodniopomorskim i pomorskim, w 10 gminach (0,40% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 6,83 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania. Suszę notowano na obszarze 0,01% gruntów ornych kraju odnotowano zmniejszenie tego obszaru o 0,78 punktu procentowego względem poprzedniego okresu raportowania.

- truskawki - suszę odnotowano w województwie pomorskim, w 3 gminach (0,12% gmin Polski), nastąpiło zmniejszenie o 7,39 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego okresu raportowania.

Jednocześnie IUNG informuje, że zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb”. A zatem w obojętnie którym okresie sześciodekadowym zostanie stwierdzona susza, to plony ostateczne będą niższe przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Na stronie internetowej monitoringu suszy rolniczej www.susza.iung.pulawy.pl znajduje się zakładka: Mapy zagrożenia suszą\Wybierz uprawę\Wybierz okres – należy wybrać Zasięg maksymalny, z którego jednoznacznie wynika informacja o suszy: dla danego województwa, kraju. Porównując te informacje z danymi w poszczególnych okresach, wynika że są one zdecydowanie wyższe od wyników uzyskanych w poszczególnych okresach raportowania. Jest tak dlatego, że są one sumą ze wszystkich gmin i powierzchni objętych suszą od początku monitorowania (21 marca) w danym roku aż po raport bieżący. Tylko zasięg maksymalny jest najbardziej miarodajny w oznaczeniu wystąpienia suszy w kraju, województwie, gminie oraz na działce ewidencyjnej.

(rup) jp / Źródło: IUNG

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA