REKLAMA

System satelitarnego monitorowania upraw coraz bliżej wprowadzenia

Redakcja - Prawo i Finanse
29.11.2021
chat-icon 0

System satelitarnego wsparcia działa obecnie w wielu dziedzinach gospodarki oraz życia. Często korzystając z jakiegoś udogodnienia nie zdajemy sobie sprawy, że wsparcie w jego funkcjonowaniu zapewniają krążące wokół naszej planety sztuczne satelity. Najprostszym i najbliższym rolnikowi przykładem jest system GPS, który z powodzeniem jest już wykorzystywany między innymi w rolnictwie.

REKLAMA

System satelitarnego wsparcia działa obecnie w wielu dziedzinach gospodarki oraz życia. Często korzystając z jakiegoś udogodnienia nie zdajemy sobie sprawy, że wsparcie w jego funkcjonowaniu zapewniają krążące wokół naszej planety sztuczne satelity. Najprostszym i najbliższym rolnikowi przykładem jest system GPS, który z powodzeniem jest już wykorzystywany między innymi w rolnictwie.

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. To część realizowanego wraz z Instytutem Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) Programu „Geomatyka dla rolnictwa” znajdującego się w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Polskim Ładzie oraz w Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi.

Nadzór nad projektem prowadzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szacowany budżet całego projektu S2MUR wynosi 164 mln złotych brutto, a koszt doradcy technicznego to 5,89 mln złotych brutto.Doradcą Technicznym przy realizacji budowy Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR została OPEGIEKA Sp. z o.o..

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał ze spółką umowę na realizację tej części projektu. Podpisanie odbyło się w obecności podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego. KOWR reprezentował zastępca dyrektora generalnego Michał Wiśniewski, a spółkę OPEGIEKA prezes zarządu Adam Augustynowicz.

Bez nowoczesnych technologii nie ma przyszłości polskiego rolnictwa

– Bez nowoczesnych technologii nie ma przyszłości polskiego rolnictwa i wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę. Przez wiele ostatnich lat polskich rolników dotykały negatywne zjawiska atmosferyczne. Ocena tych negatywnych zjawisk, a dalej idąc planowanie produkcji roślinnej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, łącznie z technologiami satelitarnymi pozwoli na stworzenie konkretnego i rzeczywistego narzędzia. Realizując Polski Ład dla obszarów wiejskich, w niedalekiej przyszłości dostępny będzie dla polskich rolników ten ważny instrument – System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych. To przyszłość, bez której sobie nie poradzimy – powiedział podczas uroczystości  podpisania umowy podsekretarza stanu Rafał Romanowski.

Koncepcja S2MUR

S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju. Głównym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Koncepcja Systemu S2MUR jest wynikiem rekomendacji powstałych po zrealizowaniu przez KOWR w poprzednich latach dwóch projektów – „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – etap pilotażowy”, który został zrealizowany w 2019 roku oraz Geoserwisu Susza 2020.

Ze względu na innowacyjność i skomplikowanie realizacja projektu będzie przebiegała 

w latach 2021–2024 i została podzielona na 4 etapy:

- Etap I –Wybór doradcy z zakresu prawa i legislacji, którego zadaniem jest przede wszystkim przeprowadzanie kolejnych postępowań od strony formalnej, jak również opracowanie propozycji zmian prawodawstwa polskiego w zakresie odszkodowań


za straty w produkcji rolnej, zgodnie z metodami i rezultatami osiągniętymi

- w ramach realizacji projektu,

- Etap II – Wybór doradcy technicznego, którego zadaniem jest przede wszystkim pełnienie funkcji nadzoru technicznego w całym okresie trwania projektu oraz


w dwóch następnych etapach,

- Etap III – Zakup danych satelitarnych wysokorozdzielczych wykorzystanych


w projekcie,

- Etap IV – Wybór wykonawcy lub wykonawców systemu w trybie Partnerstwa Innowacyjnego.

Podpisanie umowy z Doradcą Technicznym rozpoczęło II etap realizacji projektu S2MUR.

(rpf) Julianna Makowska / Źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA