REKLAMA

Szkody łowieckie coraz boleśniej dotykają polskich rolników

W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost liczebności zwierzyny łownej, która wychodzi na pola powodując straty w uprawach i płodach rolnych. Jednak przy braku odpowiednich aktów prawnych, rolnicy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych pozostają bezsilni.

fotolia
20 maja 2021 chat-icon0

REKLAMA

Coraz większy problem stanowi również dzikie ptactwo. W skutek ocieplenia klimatu i braku pokrywy zimą niektóre gatunki ptaków nie odlatują na zimę żerując na uprawach polowych. Szczególnie wiosną zauważalne jest, jak żurawie niszczą duże plantacje kukurydzy, niejednokrotnie w takim terminie, kiedy rolnik już złożył wniosek o płatność, a ponowne przesianie jest niemożliwe ze względu na zbyt późny okres agrotechniczny. Ponadto od kilku lat żurawie, które lęgną się w Polsce, nie mają instynktu odlotu na zimę. Przedmiotem licznych skarg rolników jest niszczenie lub poważne uszkodzenia upraw, dokonywanych przez ptactwo z gatunku żurawie oraz gęsi gęgawy i łabędź krzykliwy, powodując straty w uprawach roślin ozimych oraz w uprawach warzyw.

Coraz częściej rolnicy zgłaszają straty i szkody w uprawach rolnych, jednak przy braku odpowiednich aktów prawnych, rolnicy oraz przedstawiciele jednostek samorządowych pozostają bezsilni. Zdaniem izb rolniczych, w budżecie na rolnictwo powinna być ustanowiona podstawa prawna, aby utworzyć fundusz odszkodowawczy za szkody wyrządzone w uprawach polowych i stawach hodowlanych przez różne gatunki ptaków.

Ponadto, coraz więcej zgłaszanych jest szkód wyrządzanych przez dziki, jelenie, sarny czy bobry, których liczebność w ostatnim czasie bardzo wzrosła. Pomimo obowiązujących regulacji prawnych, ich zastosowanie niesie za sobą bardzo małą skuteczność, wzbudzając niezadowolenie rolników. Na wzrost populacji zwierzyny wpływ ma również słaba gospodarka łowiecka, zakaz polowań zbiorowych, czy niskie kwoty wypłacane za pozyskanie zwierzyny. Należało by podjąć odpowiednie działania wobec Polskiego Związku Łowieckiego w celu poprawy i skuteczności prowadzonej gospodarki łowieckiej, w tym realizacji planów łowieckich, jak również podjąć działania w celu ustalenia optymalnej populacji poszczególnych gatunków zwierząt dziko żyjących w celu możliwości odstrzału ich nadmiernej ilości.

Według izb rolniczych, należy również zwrócić uwagę na kwestię właściwego szacowania, a przede wszystkim jednostki, do której powinno być kierowane zgłoszenie szkody, gdyż nie zawsze jest ono jasne dla właściciela uprawy. Szkody powodowane przez zwierzynę łowną, jak również przez bobry, dotyczą wielu aspektów – zarówno opóźnionych wypłat, złożonych procedur, czy niesprawiedliwego szacowania dla rolników.

Straty powodowane przez dzikie ptactwo i zwierzynę łowną w ostatnich latach wpłynęły negatywnie na sytuację ekonomiczną rolników, ponieważ często zbiegały się również z wystąpieniem szeregu niekorzystnych zjawiska pogodowych, które również miały zły wpływ na polskie rolnictwo. Mając na względzie sprawiedliwe traktowanie rolnika, jego pracy i jego własności, samorząd rolniczy wniósł do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podjęcia działań mających na celu zmianę ustawy Prawo łowieckie i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych i kontroli Polskiego Związku Łowieckiego przez służby państwowe nad jego działalnością statutową i gospodarczą.

(rpf) jp / Źródło: KRIR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Obowiązek kontraktacji co najmniej 50% surowców od miejscowych producentów – czy to możliwe?

Redakcja 30 maja 2023 chat-icon0

Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego o wprowadzenie obowiązku co najmniej 50% kontraktacji surowców bezpośrednio od producentów miejscowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 24 maja 2023 r. informuje, że rolą państwa jest tworzenie warunków – szczególnie prawnych sprzyjających upowszechnianiu trwałych dobrowolnych powiązań  producentów rolnych z przetwórcami i handlowcami w formie umów kontraktacyjnych uwzględniających interesy obu stron kontraktu. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stale zachęca do zawierania długoterminowych umów na dostarczanie produktów rolnych zarówno rolników jak i podmioty nabywające produkty rolne (zakłady przetwórcze, punkty skupu).
- Przykładowy wzór umowy kontraktacji, opracowany przez MRiRW, UOKIK, KOWR oraz przedstawicieli sektora rolnego znajduje się pod adresem na stronie internetowej MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo

REKLAMA

Pomoc dla producentów pszenicy i kukurydzy, którzy ponieśli straty w wyniku wojny

Redakcja - Prawo i Finanse 11 maja 2023 chat-icon0

Po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia, które wymagało zgody Komisji Europejskiej, w programie pomocy pojawiły się zmiany dotyczące terminu naboru wniosków oraz okresu, w którym pszenica lub kukurydza zostały sprzedane.

Rozporządzenie weszło w życie 29 kwietnia po udzieleniu zgody przez Komisję Europejską, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi obecnie nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zmiany, które weszły w życie, dotyczą terminu naboru wniosków oraz okresu, w którym pszenica lub kukurydza zostały sprzedane.

Zmieniony został termin składania wniosków o pomoc, który upływa 31 maja 2023 roku, a sprzedaż pszenicy lub kukurydzy musiała nastąpić w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. Pozostałe zasady pozostały bez zmian.

Przypominamy, że o wsparcie mogą

REKLAMA