REKLAMA

2014-2020


Harmonogram PROW 2014-2020 w roku 2018

fot. OkiemRolnika.pl

Harmonogram PROW 2014-2020 w roku 2018

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawiając harmonogram wdrażania poszczególnych działań programu w roku 2018 powiedział: - Zaczynamy trzeci rok wdrażania Programu...

REKLAMA