REKLAMA

administracja rolna


NIK o reformie administracji rolnej w 2017 roku

NIK o reformie administracji rolnej w 2017 roku

Choć dokonane przekształcenia w administracji rolnej związane z likwidacją Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych nie miały negatywnego wpływu na obsługę rolnictw...

REKLAMA