REKLAMA

Agnieszka Maliszewska


PIM inicjatorem dyskusji nad dobrostanem krów

PIM inicjatorem dyskusji nad dobrostanem krów

10 lutego odbyło się pierwsze spotkanie, powstałej z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej dyrektor Polskiej Izby Mleka, grupy roboczej zajmującej się zagadnieniem standardu PIM uk...

Możliwości eksportowe produktów mleczarskich na rynek nigeryjski

Możliwości eksportowe produktów mleczarskich na rynek nigeryjski


REKLAMA