REKLAMA

agrofagi

Nadal obowiązują ułatwienia w ochronie roślin

Nadal obowiązują ułatwienia w ochronie roślin

W związku z pytaniami od rolników oraz osób zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że w Polsce w dalszym...

IOR – PIB z wyróżnieniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

fot. Paweł Pąk

IOR – PIB z wyróżnieniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Patogeny nie uznają granic

Patogeny nie uznają granic


Dotacje przedmiotowe: Pomoc finansowa z budżetu państwa w przypadku wykrycia agrofagów kwarantannowych

fot. KP

Dotacje przedmiotowe: Pomoc finansowa z budżetu państwa w przypadku wykrycia agrofagów kwarantannowych
REKLAMA


REKLAMA