REKLAMA

Ameryka Południowa


Mercosur: europejskie rolnictwo poświęcone w zamian za zyski w innych sektorach

Mercosur: europejskie rolnictwo poświęcone w zamian za zyski w innych sektorach

28 czerwca 2019 r. władze UE i państw Mercosuru zawarły w Brukseli porozumienie końcowe w sprawie dwustronnej umowy o wolnym handlu. Zawarte w niej znaczne ustępstwa dotyczące r...

Tradycyjna metoda uprawy ziemi może zmniejszyć zmiany klimatyczne

PAP/EPA / Nic Bothma

Tradycyjna metoda uprawy ziemi może zmniejszyć zmiany klimatyczne


REKLAMA