REKLAMA

bez mięsa


Program „Od pola do stołu” bez promocji mięsa?

Program „Od pola do stołu” bez promocji mięsa?

Komisja Europejska ma zdecydować w jaki sposób należy zrewidować politykę promocyjną, aby była bardziej wydajna, ale także aby lepiej przyczynić się do osiągnięcia celu zrównowa...

REKLAMA