REKLAMA

branża drobiarska

KIPDiP: Chów przyzagrodowy zagraża branży drobiarskiej

fot. Paweł Pąk

KIPDiP: Chów przyzagrodowy zagraża branży drobiarskiej

Polska jest w przededniu wybuchu grypy ptaków z niespotykaną dotąd intensywnością. Jeśli natychmiast nie zostaną podjęte działania prewencyjne może się okazać, że nasz kraj - na...

Unijne przepisy zagrażają branży drobiarskiej

Unijne przepisy zagrażają branży drobiarskiej


Rynki finansowe przyczyniają się do dodatkowych kłopotów polskiej branży drobiarskiej

fot. Paweł Pąk

Rynki finansowe przyczyniają się do dodatkowych kłopotów polskiej branży drobiarskiej


Kryzys branży drobiarskiej w Rosji

fot. TK

Kryzys branży drobiarskiej w Rosji
REKLAMA

REKLAMA