REKLAMA

Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych

25 nowych odmian zbóż ozimych

fot. Paweł Pąk

25 nowych odmian zbóż ozimych

W Krajowym rejestrze znajdzie się 25 nowych odmian zbóż ozimych, w tym 4 odmiany jęczmienia, 14 pszenicy zwyczajnej, 1 pszenicy twardej, 3 pszenżyta i 3 żyta.

Żyto hybrydowe coraz częściej uprawiane w Polsce

fot. Paweł Pąk

Żyto hybrydowe coraz częściej uprawiane w Polsce


Lista zalecanych odmian zbóż jarych dla województwa lubelskiego

fot. Paweł Pąk

Lista zalecanych odmian zbóż jarych dla województwa lubelskiego


Odmiany zbóż jarych zalecane do siewu w województwie zachodniopomorskim

fot. Paweł Pąk

Odmiany zbóż jarych zalecane do siewu w województwie zachodniopomorskim
REKLAMA


REKLAMA