REKLAMA

dopłaty do oprocentowania


Kredyty z gwarancją spłaty i dopłatą do oprocentowania

fot. Adobe Stock

Kredyty z gwarancją spłaty i dopłatą do oprocentowania

Gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpiec...

REKLAMA