REKLAMA

dywersyfikacja


Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw

fot. Paweł Pąk

Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw

Do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania w dniu 10 maja 2018 roku skierował resort rolnictwa projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obli...

Uproszczenia dla rolników w zakresie dywersyfikacji upraw

fot. Paweł Pak

Uproszczenia dla rolników w zakresie dywersyfikacji upraw


Informacja dla rolników podlegających dywersyfikacji upraw

fot. OkiemRolnika.pl

Informacja dla rolników podlegających dywersyfikacji upraw


Zmiana terminu dla dywersyfikacji upraw

fot. OkiemRolnika.pl

Zmiana terminu dla dywersyfikacji uprawREKLAMA