REKLAMA

giełdowy rynek rolny

Giełdowy Rynek Rolny w lutym 2021

Giełdowy Rynek Rolny w lutym 2021

W lutym 2021 r. zostały zawarte kolejne transakcje na Giełdowym Rynku Rolnym, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A., na podstawie licencji udzielonej przez Krajowy Ośro...

Giełdowy Rynek Rolny w lutym 2021

Giełdowy Rynek Rolny w lutym 2021


KOWR: W styczniu na Giełdowym Rynku Rolnym sprzedano 2350 ton pszenicy

fot. Paweł Pąk

KOWR: W styczniu na Giełdowym Rynku Rolnym sprzedano 2350 ton pszenicy


Giełdowy Rynek Rolny wprowadza do obrotu kukurydzę

Giełdowy Rynek Rolny wprowadza do obrotu kukurydzęREKLAMA

REKLAMA