REKLAMA

GIOŚ


NIK skontrolował laboratoria państwowych inspekcji – wymagane zmiany

fot. Adobe Stock

NIK skontrolował laboratoria państwowych inspekcji – wymagane zmiany

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała, że laboratoria państwowych inspekcji zajmujących się urzędową kontrolą żywności i ochrony środowiska nie były dob...

REKLAMA