REKLAMA

główny urząd statystyczny

PKB 2022 wyższe od oczekiwań – słabe prognozy na 2023 rok

fot. Adobe Stock

PKB 2022 wyższe od oczekiwań – słabe prognozy na 2023 rok

Wstępnie oszacowano, że produkt krajowy brutto był realnie wyższy niż przed rokiem o 4,9%. W 2021 roku, po znacznym spadku związanym z pandemią COVID-19, wzrost PKB wyniósł 6,8%...

Główny Urząd Statystyczny podsumował 2022 rok w rolnictwie

fot. Adobe Stock

Główny Urząd Statystyczny podsumował 2022 rok w rolnictwie


GUS: Ceny mleka w skupie coraz wyższe

fot. Adobe Stock

GUS: Ceny mleka w skupie coraz wyższe


GUS: Ponad 46-procentowy wzrost cen podstawowych produktów rolnych w skupie

Fot. Paweł Pąk

GUS: Ponad 46-procentowy wzrost cen podstawowych produktów rolnych w skupieREKLAMAREKLAMA