REKLAMA

grunty uprawne

Rząd wprowadza zmiany w scalaniu i wymianie gruntów

Rząd wprowadza zmiany w scalaniu i wymianie gruntów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych. Chodzi między innymi o wpr...

Kiedy grunty zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych

Kiedy grunty zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych


Izby rolnicze chcą wzmocnienia roli w opiniowaniu sprzedaży ziemi

Izby rolnicze chcą wzmocnienia roli w opiniowaniu sprzedaży ziemi


Czy będzie możliwość dzierżawy gruntów rolnych w parkach narodowych

fot. Paweł Pąk

Czy będzie możliwość dzierżawy gruntów rolnych w parkach narodowych
REKLAMA


REKLAMA